Recenzenci

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

Recenzenci

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

Recenzenci zagraniczni:

 • Doc. PaedDr. PhD., Jana Depešová – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
 • Ing. PhD., Pavel Dostál – Uniwersytet Ostrawski, Czechy
 • PaedDr. PhD., Miroslava Gašparová – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Mgr. Ph.D., Jan Krotký – Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie, Czechy
 • Ing. PhD., Petra Kvasnová, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Doc. Ing., PhD. Alena Očkajová, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Doc. PaedDr. PhD., Mária Pisoňová – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
 • Doc. Ing. PhD., Ladislav Rudolf – Uniwersytet Ostrawski, Czechy
 • PaedDr. PhD., Ján Stebila – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Doc. PaedDr. PhD., Viera Tomková – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
 • PaedDr. PhD., Ľubomír Žáčok – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

Recenzenci współpracujący w 2021 roku:

 • dr Justyna Bankiewicz-Nakielska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Sylwia Gołąb, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • dr Sebastian Kaniewski, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
 • dr Lidia Kłos, Uniwersytet Szczeciński,
 • dr hab. Kinga Kuszak, prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Grażyna Leśniewska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Kamila Majewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • mgr Przemysław Mazek, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Wiktor Moś, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Lucyna Myszka-Strychalska, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicz w Poznaniu,
 • dr hab. Anna Pluta, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr Joanna Smoluk-Stachowska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Alina Tomaszewska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr hab. Waldemar Urbanik, prof. Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Marek Woś, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Dorota Zbisławska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Recenzenci współpracujący w 2020 roku:

 • dr Becker-Pestka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
 • dr hab. Wiesław Dyk, Prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr Janina Florczykiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr Sylwia Jaskulska, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Sebastian Kaniewski, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr hab. Kinga Kuszak, prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Grażyna Leśniewska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr hab. Elżbieta Magiera, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr Kamila Majewska, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • dr Barbara Marek-Zborowska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • mgr Przemysław Mazek, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr hab. Renata Michalak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr inż. Wojciech Oleszak, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Ewa Palamer-Kabacińska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr Maria Porzucek-Miśkiewicz, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Łukasz P. Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Barbara Skłabania, prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
 • dr Joanna Smoluk-Stachowska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Teresa Szczerska, Collegium Da Vinci w Poznaniu,
 • dr hab. Beata Szluz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • dr hab. Bernadeta Szczupał prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • dr hab. ANS TWP Waldemar Urbanik, Prof. Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Marek Woś, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Recenzenci współpracujący w 2019 roku:

 • dr Daria Becker-Pestka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
 • dr Dorota Ciechanowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie,
 • dr Marta Cywińska – Instytut im. Romana Rybarskiego w Sanoku,
 • dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Sebastian Kaniewski – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr hab. Joanna Król – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • mgr Krzysztof Kupiński – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Grażyna Leśniewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr hab. Elżbieta Magiera – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • dr Barbara Marek-Zborowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • dr hab. Renata Michalak – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Justyna Nowotniak – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr inż. Wojciech Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Barbara Skałbania- prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
 • dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr Alina Tomaszewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Waldemar Urbanik – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • dr Marek Woś – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Recenzenci współpracujący w 2018 roku:

 • prof. nadzw. dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Renata Michalak – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Barbara Skałbania- prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
 • dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,Dr Magdalena Ślusarczyk
 • dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • dr Daria Becker-Pestka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • dr Marta Cywińska – Instytut im. Romana Rybarskiego w Sanoku,
 • dr Piotr Długosz – Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
 • dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Anna Karłyk-Ćwik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr inż. Wojciech Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Barbara Popiel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Alina Tomaszewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Recenzenci współpracujący w 2017 roku:

 • Ks. Prof. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • dr hab. Anna Bączkowska – prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Andrzej Niesporek – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Warszawie,
 • dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Renata Michalak – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr n. zdr. Justyna Bankiewicz-Nakielska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej Continuum,
 • dr Maja Biernacka – Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku,
 • dr Dorota Ciechanowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie,
 • dr Marta Cywińska – Instytut im. Romana Rybarskiego w Sanoku,
 • dr Piotr Długosz- Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
 • dr Marzanna Farnicka – Uniwersytet Zielonogórski,
 • dr Sławomir Iwasiów – Uniwersytet Szczeciński,
 • dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Sebastian Kaniewski – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Anna Karłyk-Ćwik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
 • dr Markus Lipowicz – Akademia Ignatianum w Krakowie,
 • dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr Barbara Marek-Zborowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • dr inż. Wojciech Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Barbara Popiel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Magdalena Ślusarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • dr Alina Tomaszewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • dr Anna Wolska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Wojciech Edmund Zieliński – Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,

Recenzenci współpracujący w 2016 roku:

 • prof. ndzw. dr hab. Wiga Bednarkowa – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Politechnika Koszalińska,
 • dr hab. Anna Bączkowska – prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Sławomir Banaszak – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Andrzej Niesporek – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • dr hab. Leszek Ploch – prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Barbara Skałbania- prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
 • dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • dr hab. Marzena Świgoń – prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
 • dr hab. Marcin Wlazło – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Aneta Domagała – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Renata Michalak – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Jacek Sieradzan- Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr Maja Biernacka – Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku,
 • dr Dorota Ciechanowska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Paweł Ciołkiewicz – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi,
 • dr Marta Cywińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr Piotr Długosz- Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
 • dr Marzanna Farnicka – Uniwersytet Zielonogórski,
 • dr Ewa Hendryk – Uniwersytet Szczeciński,
 • dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Marzena Sylwia Kruk – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • dr Kalina Kukiełko-Rogozińska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Anna Kurłyk-Ćwik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
 • dr Grażyna Leśniewska – Uniwersytet Szczeciński,
 • dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr Barbara Marek-Zborowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • dr Lucyna Myszka-Strychalska- Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Renata Nowak-Lewandowska- Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Anna Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Ewa Palamer-Kabacińska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr Barbara Popiel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Agnieszka Roguska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr Justyna Siemionow – Uniwersytet Gdański,
 • dr Maria Smetanina- Południowo-Uralski Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny, Rosja,
 • dr Magdalena Ślusarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • dr Krzysztof Tomanek – Uniwersytet Jagielloński,
 • dr Waldemar Urbanik – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Katarzyna Waszyńska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • dr Ewa Włodarczyk- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Marek Woś – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Jolanta Wróbel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Wojciech Edmund Zieliński – Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Recenzenci współpracujący w 2015 roku:

 • prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Politechnika Koszalińska,
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • dr hab. Bogdan J. Kunicki – prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie,
 • dr hab. Elżbieta Magiera – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Elżbieta Perzycka – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Czesław Plewka – prof. Politechniki Koszalińskiej,
 • dr hab. Izabela Skórzyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • dr hab. Jakub Wojtkowiak – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Anna Wzorek – prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr Dorota Ciechanowska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Paweł Ciołkiewicz – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi,
 • dr Grażyna Erenc-Grygoruk – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,
 • dr Danuta Kierszka – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Kalina Kukiełko-Rogozińska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Renata Nowak-Lewandowska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Anna Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Barbara Popiel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Krzysztof Tomanek – Uniwersytet Jagielloński,
 • dr Alina Tomaszewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Waldemar Urbanik – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Recenzenci współpracujący w 2014 roku:

 • dr hab. Tadeusz Bąk –prof.Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarowsławiu,
 • dr hab.Kamil Kardis – prof, Uniwersytetu Preszowskiego,
 • dr Barbara Popiel– Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Anna Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Danuta Kierszka – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Dorota Ciechanowska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Marek Woś – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr Waldemar Urbanik – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • prof. zw. dr hab. Danuta Koźmian– Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Politechnika Koszalińska,
 • dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • dr hab. Elżbieta Perzycka – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Elżbieta Magiera – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Czesław Plewka – prof. Politechniki Koszalińskiej,
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • dr Alina Tomaszewska– Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Recenzenci współpracujący w 2013 roku:

 • dr hab. Tadeusz Bąk – prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór – Uniwersytet Łódzki,
 • prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • dr hab. Zdzisław Wołk – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • dr hab. Elżbieta Perzycka – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Czesław Plewka – prof. Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Recenzenci współpracujący w 2012 roku

 • dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytet Śląski,
 • dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny,
 • dr hab. Maria Kozielska – prof. nadzw. Politechnika Poznańska,
 • prof. dr hab. Bogdan Gębski – Politechnika Koszalińska,
 • dr hab. Robert Cieślak – prof. Uniwersytet Warszawski

Recenzenci współpracyjący w 2011 roku:

 • dr hab. Renata Suchocka prof. UAM
 • dr hab.Jan Grzesiak prof. UAM
 • Recenzenci współpracyjący w 2010 roku:
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak,
 • dr hab. Ryszard Kowalczyk prof. UAM
 • Recenzenci współpracujący z czasopismem od roku 1999.
 • dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
 • prof. zw. dr hab. Marek Szulakiewicz
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak
 • prof. dr hab. Stanisław Gałkowski
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowska
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek
 • prof. dr hab. Jan Grzesiak
 • ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk
 • prof. zw. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek
 • prof. dr hab. Maria Kozielska
 • prof. dr hab. Inga Iwasiów
 • prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk
 • prof. dr hab. Renata Suchocka
 • prof. dr hab. Alla Matuszak
 • prof. dr hab. Bogdan Gębski
 • prof. dr hab. Robert Cieślak
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt