Rada naukowa

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

Rada naukowa

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA:

 

 • Waldemar Urbanik – przewodniczący, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Margaret Scotford Archer – honorowa przewodnicząca, University of Warwick, Wielka Brytania
 • Kazimierz Kozłowski – zastępca przewodniczącego, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Beáta Balogová, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Eunika Baron-Polańczyk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 • Tadeusz Bąk, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu, Polska
 • Erik Bratland, Nord University – Nesna, Norwegia
 • Pavol Dancak, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Claudia-Florentina Dobre, Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia
 • Milan Ďuriš, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Stanisław Fel, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 • Zbigniew Formella, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Włochy
 • Jarmila Honzíková, Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie, Czechy
 • Kamil Kardis, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Leszek Korporowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 • Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 • Janusz A. Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
 • Josef Malach, Uniwersytet Ostrawski, Czechy
 • Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Wojciech Oleszak, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 • Czesław Plewka, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 • Izabela Skórzyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska
 • Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa, Polska
 • Ladislav Várkoly, Instytut Technologii w Dubnicy, Słowacja
 • Anna Wachowiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 • Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Marek Woś, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Robert Woźniak, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Dariusz Zając, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

OBOWIĄZKI RADY NAUKOWEJ:

 • Podejmowanie wstępnej decyzji o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu w przypadku braku zgodności z linią tematyczną czasopisma.
 • Wsparcie merytoryczne redaktora naczelnego w podjęciu decyzji o publikacji artykułu w przypadku jednej negatywnej recenzji (uzasadnienie przygotowuje ekspert spośród członków rady).
 • Ukierunkowanie tematyczne (zatwierdzanie struktury treści) poszczególnych wydań kwartalnika.
 • Opracowanie wizji rozwoju czasopisma (oraz jej modyfikacja) w perspektywie co najmniej pięciu kolejnych lat.
 • Opiniowanie kandydatów na nowych członków rady naukowej.
Zadzwoń do nas!