Indeksowanie czasopisma

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

Indeksowanie czasopisma

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

Wszystkie artykuły są indeksowane w następujących bazach danych:

  • Baza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt)
  • ICI Journals Master List – Index Copernicus (ICV 2018: 70,83)
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities),
  • BazHum (prowadzona przez Muzeum Historii Polski),
  • POL-index (polska baza cytowań).

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt