CFP zaproszenie do publikacji

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

CFP zaproszenie do publikacji

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

Zapraszamy do składania artykułów, recenzji i informacji o ciekawych wydarzeniach naukowych, które ukażą się na łamach naszego półrocznika.
Na teksty przygotowane według wymogów redakcyjnych, czekamy:
Do wydania nr 1 – do końca lutego br.
Do wydania nr 2 – do końca sierpnia br.

Email: redakcja@anstwp.pl

Zadzwoń do nas!