Informacje ogólne

Stypendia i pomoc materialna

Informacje ogólne

Stypendia i pomoc materialna

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie w terminie: 01-31.10.2021 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami na temat przyznawania świadczeń w roku akademickim 2021/2022
Informacje

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt