Studenckie Koło Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa

Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa

Koła Naukowe

Opiekun naukowy Koła
dr inż. Wojciech Oleszak

Zakres działalności Koła
Studenckie Koło Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa działające przy Katedrze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zrzesza studentów mających chęć wyjść poza ciasne ramy programów studiów, pogłębić wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności. Naszym celem jest poszerzanie i dzielenie się zainteresowaniami i pasjami studentów oraz zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy. Organizujemy i bierzemy aktywny udział w konferencjach, debatach i spotkaniach tematycznych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prowadzimy badania naukowe. Organizujemy warsztaty praktyczne oraz pokazy filmowe. Dążymy do integracji środowiska studenckiego. Szukamy nowych horyzontów i perspektyw.

Cele badawcze

  • Stwarzanie członkom koła warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności z obszaru nauk o bezpieczeństwie.
  • Umożliwianie członkom koła debiutu naukowego – poprzez publikację artykułów w czasopismach naukowych oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych.
  • Inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie, a także szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim.
Zadzwoń do nas!