Koło Naukowe Psychologów „Jaźń”

Koła Naukowe

Koło Naukowe Psychologów „Jaźń”

Koła Naukowe

Koło Naukowe Psychologów „Jaźń” powstało w celu budzenia zainteresowań naukowych studentów, którzy pragną poszerzyć nabytą już wiedzę oraz zdobywać nową w szeroko pojętej tematyce z zakresu psychologii. Pragniemy aby dzięki spotkaniom oraz warsztatom studenci mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności również w praktyce co przełoży się bezpośrednio na ich przyszłą pracę zawodową. W ramach koła działają takie sekcje jak Studencki Klub Filmowy Lustro, Klub Filozoficzny Sokrates czy Sekcja Doskonalenia Umiejętności Praktyczne Psychologa. W planach są także kolejne. Dzięki swojej działalności chcemy wzmocnić integrację środowiska studenckiego i dać możliwość rozwoju oraz poszerzania perspektyw.

Celem Koła jest:

 • Budzenie zainteresowań naukowych studentów.
 • Podnoszenie poziomu kompetencji studentów, doskonalenie wiedzy zdobytej na Uczelni.
 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Integracja środowiska akademickiego i pielęgnowanie więzi koleżeńskich.
 • Organizowanie współpracy studentów z instytucjami i organizacjami w Polsce i zagranicą.
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów.
 • Rozwój indywidualnych zainteresowań studentów.
 • Popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii.
 • Promocja zdrowia psychofizycznego wśród społeczności akademickiej i poza nią.
 • Działanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności poprzez prezentowanie właściwej postawy, informację – budowanie świadomych postaw, usuwanie barier społecznych, współpracę z ośrodkami służby zdrowia.
 • Rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami i kołami naukowymi.
 • Promowanie osiągnięć naukowych członków Koła.
 • Promocja zawodowa studentów i absolwentów wśród firm i instytucji, których działalność wykorzystuje psychologię.
 • Zachęcanie do podejmowania pogłębionych studiów w zakresie szeroko pojmowanego życia psychicznego człowieka.
 • Dbanie o dobre imię Uczelni.
 • Propagowanie zasad etyki zawodowej

Reprezentanci Koła Naukowego Jaźń:
Przewodnicząca: Ewelina Maciukiewicz
Wice Przewodnicząca: Magdalena Bielaniuk
Sekretarz: Mateusz Skołożyński

Podsumowanie pierwszego semestru
Podsumowanie Pierwszego Semestru Koła Psychologicznego „Jaźń” – Sekcji Klubu Filmowego „Lustro”:
W trakcie pierwszego semestru naszej sekcji klubu filmowego „Lustro” mieliśmy okazję doświadczyć różnorodnych form spotkań, które połączyły naszą pasję do kina oraz fascynację psychologią. Nasze początkowe spotkanie, które miało miejsce 13 listopada 2023 roku, stanowiło doskonały start, a wspólne oglądanie filmu „Poprzednie życie” w kinie Helios stworzyło niezapomnianą atmosferę.
Kolejne wydarzenie 11 grudnia w najstarszym kinie Pionier było wyjątkowe, a film „Siostrzeństwo świętej sauny” nie tylko dostarczył nam rozrywki, ale także stał się bodźcem do głębokich dyskusji, przedtem rozkoszując się aromatyczną herbatą i ciekawymi rozmowami w „Fanaberia”. To miejsce stało się nie tylko przestrzenią dla wymiany poglądów, ale także źródłem inspiracji i refleksji.
Niezwykle interesujący był również nasz eksperyment z cyfrowym spotkaniem online, które odbyło się w aplikacji Teams. Poprzez wspólne obejrzenie filmu w temacie ” Mózg to dwa umysły – racjonalny i emocjonalny,” każdy mógł wnosić swoje spostrzeżenia, co poszerzyło horyzonty naszych dyskusji. Link do filmu był dostępny dla wszystkich zainteresowanych, co umożliwiło uczestnictwo nawet tym, którzy nie mogli być fizycznie obecni. https://www.youtube.com/watch?v=ahU2FP_b9OQ Dla osób, które jeszcze nie miały okazji, zachęcam do zapoznania się z nim w powyższym linku 🙂
Zamykając pierwszy semestr, chcielibyśmy podziękować wszystkim za zaangażowanie i udział w naszych dyskusjach, zwłaszcza podczas spotkań w herbaciarni Fanaberia, gdzie aromatyczna herbata dodawała uroku każdej rozmowie. Jesteśmy wdzięczni za możliwość dzielenia się pasją do kina i psychologii.
Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkania, a już 11 marca spotkamy się w Heliosie, aby zanurzyć się w świecie filmowym podczas projekcji „Biedne istoty” w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Do zobaczenia na kolejnych emocjonujących seansach i dyskusjach!
Z poważaniem, Sekcja Klubu Filmowego „Lustro” Koła Psychologicznego „Jaźń”
Ewelilina Maciukiewicz
Magdalena Bielaniuk

W trakcie pierwszego semestru naszego Koła Psychologicznego „Jaźń”- Sekcji Koła Filozoficznego „Sokrates” mieliśmy przyjemność uczestniczyć w różnorodnych i inspirujących spotkaniach, które skupiały się na refleksji nad tematami z zakresu psychologii i filozofii. Poniżej przedstawiamy podsumowanie kluczowych wydarzeń i tematów poruszanych podczas naszych spotkań:

Koło Psychologiczne „Jaźń”:

Podczas spotkania organizacyjnego 30 października, dokonaliśmy wyboru tematów na przyszłe dyskusje, a Dr Joanna Smoluk-Stachowska poprowadziła nas przez plan działania.

W kolejnych spotkaniach skupiliśmy się na następujących tematach:

 • 27 listopada: „O duszy”,
 • 18 grudnia: „Mistycyzm starożytny – Pitagoras, reinkarnacja, harmonia wszechświata”,
 • 29 stycznia: „Filozofia stoicka a psychologia z uwzględnieniem racjonalnej terapii zachowania”

Spotkanie organizacyjne 30 października w aplikacji Teams, prowadzone przez Dr Joannę Smoluk-Stachowską, stanowiło punkt wyjścia dla naszych działań. Było to spotkanie, podczas którego ustaliliśmy kierunek naszych przyszłych dyskusji.

Następne spotkanie, które odbyło się 27 listopada, skupiło się na fascynującym temacie ” O duszy”. Materiały do przeczytania i obejrzenia, dostępne pod linkami, dostarczyły nam głębszych spostrzeżeń na ten temat. Zachęcam do zajrzenia w minione wydarzenia, gdzie można znaleźć ciekawe linki i polecenia.⁠

18 grudnia w ramach spotkania omówiliśmy „Mistycyzm starożytny – Pitagoras, reinkarnacja, harmonia wszechświata”. Przygotowując się do tego spotkania, mieliśmy możliwość zgłębienia wiedzy dzięki dostępnym materiałom online i ciekawej wymianie poglądów uczestników koła.

Kolejne spotkanie, 29 stycznia, połączyło filozofię stoicką z psychologią- tu zachęcam do zajrzenia w literturę, m.in. „Stoicyzm na każdy dzień roku”. To zintegrowane podejście do tematu pozwoliło nam spojrzeć na psychologię z perspektywy filozofii stoickiej.

Każde ze spotkań poprzedzone było literaturą do przeczytania, umieszczoną w plikach sekcji klubu filozoficznego Sokrates, co umożliwiało uczestnikom skupienie się na omawianych tematach. Materiały są ogólnodostępne dla członków koła, tak więc zachęcam do zaglądania i czerpania wiedzy, oraz poszerzania zainteresowania .

Z radością patrzymy w przyszłość, oczekując kolejnych inspirujących spotkań i dyskusji w naszym kole filozoficznym „Sokrates”. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w tych fascynujących debatach!

Już niebawem widzimy się na kolejnym spotkaniu: ze względów osobistych, planowane na luty spotkanie zostało przełożone na 18 marca 2024. Tematyką będzie „Wittgenstein i filozofowanie”. Do literatury dołożyliśmy za to teksty z teorią języka Sapira-Whorfa i teorią aktów mowy Johna Austina. Zapraszamy serdecznie każdego zainteresowanego. ⁠

Z poważaniem, Zespół Koła Psychologicznego „Jaźń” i Sekcji Koła Filozoficznego „Sokrates”

Ewelina Maciukiewicz

Magdalena Bielaniuk


Podczas wczorajszego spotkania Klubu Filmowego „Lustro” działającego w ramach Koła Naukowego JAŹŃ, obejrzeliśmy film „Labiryntu dusz”. Następnie wraz z mgr Ciukszą oraz mgr Sulikowską- Suchy, zastanawialiśmy się czym jest i gdzie się znajduje dusza? Czy dzieci są jej źródłem? Co się dzieje z nami po śmierci? Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Kto był ten wie a pozostałych zapraszamy na najbliższe spotkanie.

Pozdrawiamy Agnieszka Pijanka i Ewa Kowalska

16 lutego spotkanie Klubu Filmowego Lustro odbyło się w Kinie Pionier. W tej niezwykłej scenerii wybraliśmy się na seans C’mon C’mon. Film wyborny, zachwycający, poruszający – polecamy! Po filmie wybraliśmy się jeszcze do „Do Freuda”, aby wspólnie porozmawiać o wrażeniach. Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu, które odbędzie się już w marcu.

Pozdrawiamy Agnieszka Pijanka i Ewa Kowalska

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt