Koło Naukowe Psychologów „Jaźń”

Koła Naukowe

Koło Naukowe Psychologów „Jaźń”

Koła Naukowe

Koło Naukowe Psychologów „Jaźń” powstało w celu budzenia zainteresowań naukowych studentów, którzy pragną poszerzyć nabytą już wiedzę oraz zdobywać nową w szeroko pojętej tematyce z zakresu psychologii. Pragniemy aby dzięki spotkaniom oraz warsztatom studenci mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności również w praktyce co przełoży się bezpośrednio na ich przyszłą pracę zawodową. W ramach koła działają takie sekcje jak Studencki Klub Filmowy Lustro, Klub Filozoficzny Sokrates czy Sekcja Doskonalenia Umiejętności Praktyczne Psychologa. W planach są także kolejne. Dzięki swojej działalności chcemy wzmocnić integrację środowiska studenckiego i dać możliwość rozwoju oraz poszerzania perspektyw.

Celem Koła jest:

 • Budzenie zainteresowań naukowych studentów.
 • Podnoszenie poziomu kompetencji studentów, doskonalenie wiedzy zdobytej na Uczelni.
 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Integracja środowiska akademickiego i pielęgnowanie więzi koleżeńskich.
 • Organizowanie współpracy studentów z instytucjami i organizacjami w Polsce i zagranicą.
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów.
 • Rozwój indywidualnych zainteresowań studentów.
 • Popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii.
 • Promocja zdrowia psychofizycznego wśród społeczności akademickiej i poza nią.
 • Działanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności poprzez prezentowanie właściwej postawy, informację – budowanie świadomych postaw, usuwanie barier społecznych, współpracę z ośrodkami służby zdrowia.
 • Rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami i kołami naukowymi.
 • Promowanie osiągnięć naukowych członków Koła.
 • Promocja zawodowa studentów i absolwentów wśród firm i instytucji, których działalność wykorzystuje psychologię.
 • Zachęcanie do podejmowania pogłębionych studiów w zakresie szeroko pojmowanego życia psychicznego człowieka.
 • Dbanie o dobre imię Uczelni.
 • Propagowanie zasad etyki zawodowej

Reprezentanci Koła Naukowego Jaźń:
Przewodniczący: Agnieszka Pijanka
Wice Przewodniczący: Ewa Kowalska
Sekretarz: Karolina Kurowska

Podczas wczorajszego spotkania Klubu Filmowego „Lustro” działającego w ramach Koła Naukowego JAŹŃ, obejrzeliśmy film „Labiryntu dusz”. Następnie wraz z mgr Ciukszą oraz mgr Sulikowską- Suchy, zastanawialiśmy się czym jest i gdzie się znajduje dusza? Czy dzieci są jej źródłem? Co się dzieje z nami po śmierci? Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Kto był ten wie a pozostałych zapraszamy na najbliższe spotkanie.

Pozdrawiamy Agnieszka Pijanka i Ewa Kowalska

16 lutego spotkanie Klubu Filmowego Lustro odbyło się w Kinie Pionier. W tej niezwykłej scenerii wybraliśmy się na seans C’mon C’mon. Film wyborny, zachwycający, poruszający – polecamy! Po filmie wybraliśmy się jeszcze do „Do Freuda”, aby wspólnie porozmawiać o wrażeniach. Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu, które odbędzie się już w marcu.

Pozdrawiamy Agnieszka Pijanka i Ewa Kowalska

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt