Koło Naukowe Pedagogów

Koła Naukowe

Koło Naukowe Pedagogów

Koła Naukowe

Opiekun naukowy Koła
dr Jolanta Wróbel

Zakres działalności Koła
Podstawowymi celami funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów jest stwarzanie jego członkom warunków do pogłębiania wiedzy pedagogicznej, podnoszenia kompetencji zawodowych, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, przygotowanie studentów do działalności naukowej oraz współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki, wychowania.

Cele badawcze
1. Realizacja projektów badawczych:

  • Kreatywny nauczyciel – opiekun naukowy projektu dr Jolanta Wróbel, dr Dorota Zbisławska
  • Literatura dla dzieci – opiekun naukowy projektu dr Iwona Korpaczewska-Piskorz

2. Prowadzenie działalności samokształceniowej członków w zakresie pedagogiki.
3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań pedagogicznych.
4. Zdobywanie umiejętności w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela.
5. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin naukowych.
6. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego związanych z tematyką oraz zakresem obejmującym dziedzinę pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zainteresowania zawodem nauczyciela.
7. Wyposażenie studentów w metody i techniki ułatwiające prowadzenie grup przedszkolnych i klas wczesnoszkolnych.
8. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wspierania dzieci w młodszym wieku szkolnym
i przedszkolnym.
9. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec problemów wynikających z obszarów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
10. Integrowanie różnych środowisk pedagogicznych.

Zadzwoń do nas!