Zespół

Klub absolwenta

Zespół

Klub absolwenta

Grupa inicjatywna
mgr Grażyna Ewa Kędzierska – absolwentka z 1998 r.
mgr Mariola Ewa Kozikowska – absolwentka z 1998 r.
mgr Iwona Krajczyńska-Kusek – absolwentka z 1998 r.
mgr Anna Maria Król – absolwentka z 1998 r.
mgr Urszula Maria Kwietniewska – absolwentka z 2000 r.
mgr Ewa Maria Szczepaniak – absolwentka z 2000 r.

Prezes Klubu Absolwenta
mgr Anna Maria Król
Obecnie Klub Absolwenta zrzesza 984 członków.
Jesteśmy w stałym kontakcie za pośrednictwem poczty e-mail z 1015 absolwentami.
Jeśli chcesz dołączyc do bazy e-mailowej absolwentów przyślij nam zgłoszenie podając: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Czekamy: jadamowicz@anstwp.pl

Cele i formy działalności Klubu Absolwenta

  • Utrzymywanie przez ANS TWP w Szczecinie stałych kontaktów z absolwentami,
  • Tworzenie możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych kierunków i roczników,
  • Pobudzanie i kształtowanie aktywności zawodowej i pozazawodowej absolwentów ANS TWP w Szczecinie,
  • Upowszechnianie oferty edukacyjnej ANS TWP w Szczecinie oraz OR TWP w Szczecinie w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • Wspieranie inicjatyw absolwentów ANS TWP w Szczecinie,
  • 6. Gromadzenie informacji o losach zawodowych absolwentów ANS TWP w Szczecinie, we współpracy z Biurem Prorektora i innymi jednostkami ANS TWP w Szczecinie,
  • Budowa internetowej platformy komunikacyjnej e-Absolwent dla absolwentów ANS TWP w Szczecinie,
  • Promowanie i aktywizowanie absolwentów ANS TWP na rynku pracy,
  • Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, spotkań z pracodawcami,
  • Organizacja okresowych zjazdów absolwentów.
Zadzwoń do nas!