Oferta dla klubowiczów

Klub absolwenta

Oferta dla klubowiczów

Klub absolwenta

PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W KLUBIE ABSOLWENTA
ZNIŻKI:

1. Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 10 %.
2. Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowe w wysokości 10 %.
Aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej uczelni www.anstwp.pl,
3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego OR TWP w wysokości 20%.
Aktualna oferta kursów dostępna jest na stronie internetowej OR TWP www.twp.szczecin.pl
4. Preferencyjne ceny wydawnictwa „Pedagogium”.
Publikacje wydawnictwa „Pedagogium” są do nabycia w Centrum Obsługi Studenta (ul. Monte Cassino 15) po cenach jak dla studentów ANS TWP, tj. po kosztach własnych wydawnictwa.

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA ANS TWP:
1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki uczelnianej.

BIURO KARIER ANS TWP:
1. Prawo do bezpłatnego korzystania z usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Członka Klubu oraz jego rodziny.
2. Prawo do bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez BK dla Członka Klubu.
3. Prawo do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach w trakcie Tygodnia Kariery dla członka Klubu i jego rodziny.

INNE:
1. Otrzymywanie informatorów z aktualną ofertą edukacyjną uczelni oraz Oddziału Regionalnego TWP.
2. Otrzymywanie newslettera od ANS TWP (informacje na temat spotkań, szkoleń, wykładów, nowej oferty edukacyjnej i zniżek).
3. Możliwość aktualizacji swoich danych oraz poszukiwania znajomych na platformie e-Absolwent.
4. Możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych, warsztatach i wykładach organizowanych przez ANS TWP.

Zadzwoń do nas!