Oferta dla klubowiczów

Klub absolwenta

Oferta dla klubowiczów

Klub absolwenta

PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W KLUBIE ABSOLWENTA
ZNIŻKI:

1.Zniżki w opłatach czesnego na studia:

  • I stopnia (zniżka w wysokości 5% obejmuje drugi podjęty kierunek),
  • II stopnia (zniżka w wysokości 5% obejmuje drugi podjęty kierunek).

2.Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%.
Aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej uczelni www.wshtwp.pl,
3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez uczelnię oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego OR TWP w wysokości 20%.
Aktualna oferta kursów dostępna jest na stronie internetowej OR TWP www.twp.szczecin.pl
4.Preferencyjne ceny wydawnictwa „Pedagogium”.
Publikacje wydawnictwa „Pedagogium” są do nabycia w Centrum Obsługi Studenta (ul. Monte Cassino 15) po cenach jak dla studentów ANS TWP, tj. po kosztach własnych wydawnictwa.

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA ANS TWP:
1.Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki uczelnianej.

BIURO KARIER ANS TWP:
1.Prawo do bezpłatnego korzystania z usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Członka Klubu oraz jego rodziny.
2. Prawo do bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez BK dla Członka Klubu.
3. Prawo do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach w trakcie Tygodnia Kariery dla członka Klubu i jego rodziny.

 

INNE:
1. Otrzymywanie informatorów z aktualną ofertą edukacyjną uczelni oraz Oddziału Regionalnego TWP.
2. Otrzymywanie newslettera od ANS TWP (informacje na temat spotkań, szkoleń, wykładów, nowej oferty edukacyjnej i zniżek).
3. Możliwość aktualizacji swoich danych oraz poszukiwania znajomych na platformie e-Absolwent.
4. Możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych, warsztatach i wykładach organizowanych przez ANS TWP.

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt