Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą wypożyczać sprzęt specjalistyczny ułatwiający proces dydaktyczny w trakcie nauki. Decyzję w sprawie użyczenia podejmuje Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych na podstawie złożonego wniosku do BDON. Podstawą użyczenia sprzętu stanowi umowa zawarta pomiędzy Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie a studentem, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron. Użyczony sprzęt może być wykorzystywany przez studenta wyłącznie w celu uzyskania dostępu do informacji i zajęć związanych z tokiem studiów.

Wypożyczalnia dysponuje następującymi urządzeniami:
Laptop – komputer przenośny – 4szt
Window Eyes– programy udźwiękawiające – Window Eyes – 6szt
Ivona rehabilitacyjna– pakiet rehabilitacyjny w skład, którego wchodzi program wspierający słuchanie, oraz tworzenie książek mówionych – 6szt
Dyktafon Olimpus – 4szt
Skanline – skaner przenośny, ręczny, kolorowy – 4szt
Powiększalnik elektroniczny – przenośny powiększalnik elektroniczny, zaprojektowany do czytania – 1szt
E-book – 9,7 cali – czytnik książek elektronicznych – 3szt

Kontakt
Dodatkowych informacji nt. możliwości wypożyczenia sprzętu udziela
p. Barbara Pick
tel. 91 424 32 14,
email. bpick@anstwp.pl

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt