Projekt Młodzież 4.0

Projekt Młodzież 4.0

MŁODZIEŻ4.0

MŁODZIEŻ 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy realizowany w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021 - 2023. W ramach projektu przebadamy 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców.

Celem badań jest sportretowanie młodego pokolenia Polaków w następujących obszarach:

  • JA-JA
  • JA-DOM-RODZINA-RÓWIEŚNICY
  • JA-SZKOŁA ŚRODOWISKO LOKALNE MIEJSCE PRACY
  • JA OJCZYZNA ŚWIAT LUDZKOŚĆ MATKA ZIEMIA
Zadzwoń do nas!