Warunki oraz dokumenty rekrutacyjne

Studia podyplomowe

Warunki oraz dokumenty rekrutacyjne

Studia podyplomowe

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych – magisterskich lub licencjackich, spełniający warunki uczestnictwa określone dla danej specjalności studiów podyplomowych.
Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, zajęcia dla kolejnych edycji studiów rozpoczynają się z początkiem semestru zimowego lub letniego.

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych należy zarejestrować się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie na wybrany kierunek, wydrukować formularze rekrutacyjne i złożyć komplet dokumentów w Centrum Obsługi Studenta ul. Monte Cassino 15, 70- 466 Szczecin, pokój nr 8, przesłać na adres uczelni lub wysłać skanem na adres e-mail: dzielinska@anstwp.pl
W razie problemów z elektroniczną rekrutacją prosimy o kontakt: 91 424-32-02

Studia podyplomowe trwają dwa, trzy lub cztery semestry (liczba semestrów jest podana przy charakterystyce każdej specjalności studiów). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zazwyczaj dwa razy w miesiącu w sesjach:
dwudniowych:

sobota w godz. 9.00-17.30
niedziela w godz. 9.00-17.30
lub trzydniowych:

piątek w godz. 16.30-20.30
sobota w godz. 9.00-17.30
niedziela w godz. 9.00-17.30

Kandydaci są proszeni o składanie kompletu następujących dokumentów

 • Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z E-rekrutacji lub do pobrania poniżej)
 • Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem (wydruk z E-rekrutacji lub do pobrania poniżej)
 • Deklaracja płatności czesnego (wydruk z E-rekrutacji lub do pobrania poniżej)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia suplementu (jeśli został wydany)
 • Przy specjalnościach nauczycielskich, przy których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego potwierdzenie przygotowania pedagogicznego jeżeli nie jest wpisane w dyplomie bądź w suplemencie.
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej – w wysokości 100 zł
  wpłaty należy dokonać na konto uczelni:
  Pekao S.A. IV O. Szczecin
  53 1240 3930 1111 0000 4229 0746

Deklaracja płatności czesnego

Podanie na studia podyplomowe

Kwestionariusz – studia podyplomowe

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!