Promocje

Studia podyplomowe

Promocje

Studia podyplomowe

OSOBY POSIADAJĄCE LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości: 50 % dla weteranów poszkodowanych oraz 20 % dla pozostałych weteranów.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowych w wysokości 20 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
  w wysokości 10%.
 • Najbliższa rodzina (żona, mąż, syn, córka) osób objętych powyższą zniżką otrzymuje 10 % rabatu na całą ofertę edukacyjną uczelni oraz ofertę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%

PRACOWNICY SŁUŻB MUNDUROWYCH ( ŻOŁNIERZE ZAWODOWI, PRACOWNICY POLICJI, STRAŻY POŻARNEJ I STRAŻY MIEJSKIEJ) ORAZ WETERANI NIEWYMIENIENI W PKT. 1

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowych w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
  w wysokości 10%.

ŻOŁNIERZE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowe w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
  w wysokości 10%.

CZŁONKOWIE KLUBU ABSOLWENTA ANS TWP W SZCZECINIE

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowe w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
  w wysokości 20%.
 • Zniżki obowiązują po okazaniu odpowiednio: legitymacji służbowej, legitymacji weterana, legitymacji weterana poszkodowanego, Szczecińskiej Karty Seniora, Zachodniopomorskiej Karty Seniora lub Kartę Dużej Rodziny.
 • Zniżki, o których mowa w ust. I pkt. 1 lit. d, pkt. 2 lit. d, zostaną przyznane po dostarczeniu oświadczenia osoby, o której mowa w odpowiedni pkt 1 lub 2 o pokrewieństwie z kandydatem na studia.
 • Zniżki, o których mowa w ust. I, nie łączą się ze sobą.
 • Niniejsze Zarządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące Zarządzenie Kanclerza nr 152 z dnia 26 lutego 2021 r., przy czym zniżki przyznane na podstawie wcześniejszego Zarządzenia na cały cykl kształcenia nadal obowiązują.
Zadzwoń do nas!