Zarządzanie jakością

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Zarządzanie jakością

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym rosnące zaangażowanie w aspekty dotyczące jakości stały się jednym ze sposobów utrzymania się na rynku. System zarządzania jakością stanowi nierozerwalną całość z systemem zarządzania w organizacji. Jest wdrażany, by realizować zarówno cele dotyczące spełniania wymagań i oczekiwań klientów, ale także by usprawnić funkcjonowanie procesów zachodzących w organizacji i zminimalizować ryzyko biznesowe.
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jakością to propozycja dla osób, które interesują procesy stojące za efektywną organizacją pracy. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu jakością można osiągnąć doskonałe wyniki oraz znacznie poprawić i doskonalić działanie całego przedsiębiorstwa.
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie lub inżynierskie), które chciałyby zarządzać jakością, w tym systemami zarządzania jakością w organizacjach.

Przykładowe przedmioty:

  • Rozwój koncepcji zarządzania jakością
  • Zarządzanie procesem
  • Audyt jakości
  • Kierunki doskonalenia SZJ
  • Certyfikacja i akredytacja

Podstawa prawna studiów:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Studia trwają dwa semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe: 100 zł  0 zł
  • Czesne: 1500 zł 1450 zł za semestr
  • Opłata za świadectwo: 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!