Współpraca cywilno – wojskowa Nato (CIMIC)

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Współpraca cywilno – wojskowa Nato (CIMIC)

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Cel studiów:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy pozwalającej na planowanie i realizację zadań współpracy cywilno wojskowej w środowisku zróżnicowanym pod względem kulturowym (religijnym i etnicznym). Program studiów uwzględnia zagadnienia jak m.in.: elementy świadomości międzykulturowej, kulturowe ramy zachowań społecznych, wyznaczniki dialogu międzykulturowego, podstawową wiedzę w zakresie religioznawstwa, prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad realizacji CIMIC we współczesnych operacjach stabilizacyjnych, regulacji prawnych dotyczących organizowania i realizowania akcji humanitarnych, podstawy języka obcego (do wyboru język niemiecki, j angielski, j. rosyjski).

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365)

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia skierowane są głównie do oficerów, podoficerów i żołnierzy zamierzających brać udział w misjach stabilizacyjnych. Dziennikarzy relacjonujących przebieg misji stabilizacyjnych w rejonach silnie zróżnicowanych kulturowo, a także dla pracowników i wolontariuszy organizacji humanitarnych.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2000 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt