Psychologia zarządzania i biznesu

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Psychologia zarządzania i biznesu

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Studia podyplomowe Psychologia zarządzania i biznesu wyposażają w wiedzę dotyczącą zarządzania firmą i zarządzania w przestrzeni biznesowej, trendów związanych ze współczesnym zarządzaniem, a także w umiejętności dotyczące pracy z zasobami ludzkimi, kierowania pracownikami i zespołami pracowników. Słuchacz zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne w biznesie i pracy z pracownikami oraz managerami, potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, mediacji i negocjacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem i konfliktem. Słuchacz potrafi też wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą motywowania pracowników, prowadzenia tak zwanych trudnych rozmów, pracy z tak zwanym trudnym klientem, twórczego podejścia do wyzwań i problemów oraz tworzenia i realizowania planów działania w sytuacjach kryzysowych.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt