Psychologia sportu

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Psychologia sportu

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Do kogo kierowane:
Studia są przeznaczone dla magistrów psychologii już pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w polskich związkach sportowych, klubach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego.
Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę niezbędna do pracy ze sportowcem zarówno pod kątem psychologicznym, jak i technicznym. Będą posiadać niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności które pozwolą:

 • na lepszy kontakt z zawodnikiem i grupą sportową,
 • sprawniej wykorzystywać metody i narzędzia pracy niezbędne w sporcie,
 • dostosowywać metody pracy do okresu rozwojowego sportowca jak i dyscypliny sportowej,
 • na lepszy kontakt z mediami,
 • na podwyższenie umiejętności funkcjonowania w sytuacji stresowej.

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych Psychologia sportu jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych najnowszej wiedzy z psychologii sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane do praktyki psychologicznej w obszarze sportu, wychowania fizycznego i rekreacji oraz możliwości ich wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu i walce sportowej

Co uzyskuje absolwent:
Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia sportu zdobędą m.in. następujące kompetencje z zakresu:

 • psychologii sportu i aktywności fizycznej, szczególnie z zakresu procesów zmęczenia, urazowości, rywalizacji sportowej, wypoczynku, odnowy biologicznej i racjonalnego żywienia;
 • specyfiki planowania, organizacji zajęć ruchowych z osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, poznania zachowań w zależności od dyscypliny sportowej oraz wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia w profilaktyce negatywnych zachowań sportowych;
 • uwarunkowań konfliktów, stresów i frustracji treningowych, diagnozowania powiązań interpersonalnych, efektywności walki sportowej i podejmowania decyzji w sporcie oraz nawiązywania relacji społecznych i kształtowania umiejętności interpersonalnych;

Możliwości związane z zatrudnieniem:

 • kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe
 • placówki edukacyjne
 • ośrodki sportu i rekreacji
 • ośrodki sportu i rekreacji
 • ośrodki rehabilitacji
 • ośrodki specjalizujące się w promocji zdrowia
 • prywatne poradnie i kliniki

Program studiów podyplomowych przygotowuje uczestników studiów podyplomowych do ubiegania się o Certyfikat Psychologa Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry/studia doskonalące

Opłaty:

 • Wpisowe: 100 zł
 • Czesne za jeden semestr: 2500 zł
 • Opłata za świadectwo: 30 zł.
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratch

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt