Psychologia kryminalna

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Psychologia kryminalna

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Czym jest profil nieznanego sprawcy przestępstwa jak się tworzy na podstawie wywiadów wiktymologicznych oraz pozostawionych śladów zachowania sprawcy ? W jaki sposób zabezpieczyć materiał biologiczny znaleziony na miejscu przestępstwa? Jaką rolę odgrywają zabezpieczone a następnie badane ślady kryminalistyczne z miejsc zdarzeń ? Jak buduje się wersje kryminalistyczne? Na te oraz inne pytania odpowiedź można znaleźć studiując psychologię kryminalną na studiach podyplomowych.

Studia te mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa. Pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, metody i środki służące wykrywaniu i dowodzeniu winy sprawcom. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw.

Zaletą tych studiów podyplomowych jest ich praktyczny charakter – oznacza to, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia kształtujące praktyczne umiejętności i kompetencje. W ramach zajęć studenci m.in. nauczą się metod profilowania nieznanych sprawców przestępstw, poznają warsztat technika kryminalistyki podczas symulowanych oględzin miejsca zdarzenia, nauczą się skutecznie przesłuchiwać świadków i podejrzanych.

Podyplomowe studia z zakresu psychologii kryminalnej to oferta adresowana zarówno dla praktyków, którzy zamierzają ulepszyć swój warsztat pracy, jak i absolwentów innych kierunków, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte w toku dotychczasowej edukacji. Program z pewnością zainteresuje funkcjonariuszy służb mundurowych i innych podmiotów, którzy w codziennej pracy stykają się ze sprawcami przestępstw (lub osób znajdujących się w grupie ryzyka zachowań przestępczych i aspołecznych), a także z ich ofiarami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiowania psychologii śledczej są pożądane m.in. w następujących podmiotach:

  • służbach mundurowych (policji, służbie więziennej itd.);
  • instytucjach pomocy społecznej (np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, centra pomocy rodzinie);
  • instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, np. zespołach kuratorskiej służby sądowej (w charakterze kuratora społecznego), czy też w charakterze mediatora sądowego;
  • instytucjach udzielających pomocy dzieciom i młodzieży, zagrożonych lub doświadczających niedostosowania społecznego (np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, ośrodki socjoterapii);
  • sektorze ochrony osób i mienia.

STUDIA MAJĄ CHARAKTER DOSKONALĄCY

Czas trwania studiów:
2 semestry

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł  0 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1900 zł  1850 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!