Przywództwo wojskowe

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Przywództwo wojskowe

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Cel studiów:
W wojsku, jak i w innych organizacjach, posiadanie dobrego dowódcy (kierownika) zasługującego na miano przywódcy potrafiącego kontrolować, prowadzić i narzucać swoją wolę innym jest wysoce pożądane. Bez kompetentnego dowódcy obdarzonego odpowiednimi cechami i umiejętnościami sprawność dowodzenia może zostać zakłócona. Dobrze funkcjonująca organizacja powinna opierać się na zasadach, które znacząco akcentują przywództwo jako integralną i niezbędną składową kompetencji osoby kierującej.
Sukces przywódcy, zależny jest od kompetencji, umiejętności i potencjału, który posiada. Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne.
Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zdobycia kompetencji w zakresie rozpoznawania i doskonalenia własnego potencjału przywódczego. Słuchacz pozna m.in. zasady komunikacji interpersonalnej i strategicznej, taktyki i techniki negocjacyjne, mechanizmy wywierania wpływu społecznego, metody organizacji pracy zespołów roboczych oraz sposoby diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z pracą zespołową. Zdobędzie wiedzę na temat kreowania właściwych relacji interpersonalnych z podwładnymi oraz w kontaktach z otoczeniem.

Przykładowe przedmioty:

  • Przywództwo wojskowe
  • Przywództwo w procesie dowodzenia
  • Komunikacja społeczna
  • Negocjacje i mediacje
  • Komunikacja medialna i narzędzia PR

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);

Warunki i tryb rekrutacji:
Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I-go lub II-go stopnia).

Opłaty:

  • Opłata wpisowa 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt