Ochrona informacji niejawnych

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Ochrona informacji niejawnych

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej profesjonalnej ochrony informacji niejawnych. Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu m.in. prawnych aspektów ochrony informacji niejawnych, funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych, bezpieczeństwa w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz uprawnień do korzystania z informacji niejawnych. Słuchacz nabędzie umiejętności związane z właściwym stosowaniem  procedur ochrony informacji, a także z nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Przykładowe przedmioty:

  • Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa
  • Ochrona informacji niejawnych
  • System prawa i zasady ochrony informacji niejawnych
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych i przepisy wykonawcze
  • Bezpieczeństwo przemysłowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Organizacja pionu ochrony

Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);

Warunki i tryb rekrutacji:
Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I-go lub II-go stopnia).

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt