Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań pracownika socjalnego. Absolwent nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z zapisami ustawy o Pomocy Społecznej.
Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

Warunki i tryb rekrutacji:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie;

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 1750 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt