Inspektor ochrony danych – zarządzanie bezpieczeństwem firmy

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Inspektor ochrony danych – zarządzanie bezpieczeństwem firmy

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

UWAGA!!!
Absolwenci kierunku Inspektor ochrony danych, audyt i zarządzanie bezpieczeństwem firmy otrzymają certyfikat „Inspektora ochrony danych”

Cel studiów:
Wobec zmieniającej się regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uruchomione zostaną studia podyplomowe , których celem będzie nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w firmie, zarządzaniem danymi osobowymi, gospodarowaniem posiadaną wiedzą, wyposażenie w wiedzę w zakresu prawa i stosowania właściwych procedur zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do posiadanych zasobów.

Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, pracujących w administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, inspekcji, straży, prowadzących działalność gospodarczą, wszystkich osób przetwarzających dane osobowe w tym ze szczególnym uwzględnieniem obecnych i przyszłych inspektorów danych osobowych, jak również administratorów danych osobowych. Studia te skierowane są również do szerokiej rzeszy osób, które pragną pozyskać nową wiedzę , zdobyć nowy zawód, w zakresie pozyskiwania informacji, w niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt