Bezpieczeństwo narodowe

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Bezpieczeństwo narodowe

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Cel studiów:
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki obrony narodowej, zasad funkcjonowania systemów bezpieczeństwa państwa a także roli i zadań instytucji i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.
Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do analizowania oraz zdobycia umiejętności planowania i organizowania działań w obszarze bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa. Zrozumienie zachodzących zmian w środowisku bezpieczeństwa oraz planowanie i wdrażanie adekwatnych rozwiązań wynikających z antycypacji zmian lub reakcji na nie. Zdobycie umiejętności oceny zagrożeń związanych z ewoluowaniem środowiska bezpieczeństwa państwa oraz regionu jak również bezpieczeństwa globalnego. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania organizowania pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Przygotowanie Słuchaczy do funkcjonowania i realizacji zadań w złożonym środowisku bezpieczeństwa i osiągania przezeń celów organizacji (wojska, służb, straży i inspekcji), zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach stresu i zagrożenia. Przygotowanie Słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, działaniach ratowniczych oraz zwalczania kryzysów, a także likwidacji ich skutków.

Przykładowe przedmioty:

  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Zarządzenia kryzysowe
  • Przygotowanie obronne państwa
  • Strategia bezpieczeństwa narodowego

Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);

Warunki i tryb rekrutacji:
Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I-go lub II-go stopnia).

Opłaty:

  • Opłata wpisowa 100 zł 0 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł 1400 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt