Aranżacja wnętrz

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Aranżacja wnętrz

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Cel studiów:
Studia prezentują ogólną wiedzę na temat aranżacji wnętrz. Podczas zajęć słuchacz zdobywa podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu rysunku odręcznego i technicznego, profesjonalnej aranżacji wnętrz prywatnych i komercyjnych (także z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego) – mieszkania, apartamenty, wnętrza biur, hoteli, sklepów – fachową wiedzę dotyczącą teorii barw, kompozycji plastycznej, podstaw branżowego materiałoznawstwa, elementów wyposażenia i dekoracji (w tym materiału roślinnego), uzupełnioną wprowadzeniem do historii sztuki i architektury, aktualnych trendów w designie, oraz popartą zagadnieniami psychologii sprzedaży, kontaktu z klientem czy kreatywnymi technikami pracy umysłowej.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Aranżacja wnętrz posiada podstawy teoretycznej oraz praktycznej wiedzy dotyczącej sztuki projektowania i dekoracji wnętrz, rękodzieła amatorskiego; rozumie i stosuje popularną terminologię branżową, w tym także z zakresu historii sztuki czy wzornictwa przemysłowego. Otrzymując dyplom ukończenia studiów absolwent przygotowany jest do pracy na rynku usługowym, posiada kompetencje umożliwiające mu fachową obsługę klienta – od nawiązania kontaktu, przez przygotowanie oferty, po jej prawidłową realizację.

Studia na kierunku Aranżacja wnętrz przeznaczone są dla osób zainteresowanych profesjonalną wiedzą branżową z zakresu architektury wnętrz, designu oraz usług projektowych, osób związanych z branżą budowlaną, meblarską, które pragną rozwijać swój warsztat i umiejętności w pracy opartej na bezpośrednim kontakcie z klientem – pracownicy marketów budowlanych, sieci meblarskich, sklepów z asortymentem dekoracji wnętrz, pracowni projektowych i dekoratorskich, jak również osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej we wskazanym zakresie.

Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365)

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe kierunku Aranżacja wnętrz jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszenia na studia / kwestionariusza osobowego;
  • podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
  • złożenie dyplomu bądź odpisu ukończenia uczelni wyższej – za poświadczeniem pracownika ANSTWP.

Czas trwania studiów:

2 semestry

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2300 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!