Opłaty

Studia podyplomowe

Opłaty

Studia podyplomowe

Zarządzenie w sprawie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 oraz terminów i zasad ich regulowania

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!