Zarządzanie oświatą

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwolą efektywnie wykonywać zadania kierownicze, wychowawcze i edukacyjne oraz skutecznie rozwiązywać problemy wynikające z funkcji kierownika zakładu pracy działającego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Warunki i tryb rekrutacji:

 • Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych.

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry
Opłaty:

   • Wpisowe 100 zł
   • Czesne za jeden semestr wynosi 1300 zł
   • Opłata za świadectwo 30 zł
   • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt