Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + trener grupowy treningu zastępowania agresji (ART)

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + trener grupowy treningu zastępowania agresji (ART)

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole z certyfikowanym kursem Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)® (bez dodatkowych opłat)
Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do skutecznego realizowania działań wychowawczych i profilaktycznych w celu tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska społecznego w szkole. Program proponowanej formy doskonalenia zawodowego nawiązuje do założeń drugiego celu szczegółowego rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego treść odnosi się do zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna:

 • Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe – 100 zł 0 zł
 • Czesne za jeden semestr – 1500 zł  1450 zł
 • Opłata za świadectwo – 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kurs Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)® nadaje kompetencje do prowadzenia:

 • treningu grupowego z młodzieżą agresywną;
 • treningu umiejętności prospołecznych;
 • treningu kontroli złości;
 • wnioskowania moralnego.
 • Kurs uprawnia do prowadzenia treningu zgodnie z licencją Trenera Grupowego (ART)® oraz do korzystania z pomocy dydaktycznych opracowanych przez twórców metody.

Prowadząca kurs: Ewa Joanna Morawska – pedagog, trener komunikacji interpersonalnej, jedyna w Polsce, a jedna z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Mistrz Trenerski (ART)® – Treningu Zastępowania Agresji. Współautorka programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”.

Grupy 12 osobowe. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów ART®, wskazany jest udział dwóch osób.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!