Wczesne nauczanie języka niemieckiego z praktyczną nauką języka

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Wczesne nauczanie języka niemieckiego z praktyczną nauką języka

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Cel studiów:
Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. niemieckiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
Przygotowanie do zdania egzaminu B2 w Instytucie Goethego, dającego kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 1207)
 • Rozporządzenie MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26.05.2014 roku, zmieniające Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio-zaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania tego języka na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podniesieniem własnej znajomości języka niemieckiego.

Kryteria przyjęcia na studia podyplomowe:

 • Ukończenie studiów o kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz alternatywnie:
 • Udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie B1:
 • Matura na poziomie podstawowym z języka niemieckiego wynik 80% i wyżej
 • Matura na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego wynik 40% i wyżej
 • Zaświadczenie ze szkoły językowej potwierdzające ukończenie kursu z języka niemieckiego na poziomie B1
 • Osoby nie posiadające żadnego zaświadczenia będą zakwalifikowane po napisaniu z wynikiem pozytywnym testu językowego

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 3 semestry.
  • 460 godzin- w tym 60 godzin praktyki

Opłaty:

   • Wpisowe 100 zł
   • Czesne za jeden semestr wynosi 1600 zł
   • Opłata za świadectwo 30 zł
   • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!