Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

UWAGA!
Studia prowadzone we współpracy i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS SI) w Warszawie nadające uprawnienia do posługiwania się baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, jedynych testów do oceny zaburzeń integracji sensorycznej wystandaryzowanych w Polsce.

Bloki tematyczne będą prowadzone przez nauczycieli-instruktorów PSTIS, organizacji posiadającej ponad 20-letnie doświadczenie w szkoleniu terapeutów integracji sensorycznej oraz wykładowców ANS TWP i terapeutów SI.

Po ukończeniu studiów Uczestnik otrzyma:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • certyfikat kursu Integracji Sensorycznej wydanego przez PSTIS SI
 • certyfikat diagnosty Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej

Cel studiów:

 • nabycie wiedzy z zakresu neurobiologicznych podstaw teorii integracji sensorycznej,
 • nabycie kompetencji diagnostycznych w ocenie zaburzeń SI,
 • nabycie umiejętności wsparcia dziecka i jego rodziny,
 • przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii SI dziecka neurotypowego z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
 • przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii SI dziecka niepełnosprawnego z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
 • uzyskanie uprawnień do stosowania baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.

Podstawa prawna studiów:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).

Warunek ukończenia studiów:

 • uczestnictwo na zajęciach
 • zaliczenie bloków tematycznych
 • zdanie egzaminu końcowego

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia.

Czas trwania studiów:
2 semestry

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 2850 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Liczba miejsc ograniczona!

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt