Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową dawniej Tyflopedagogika

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową dawniej Tyflopedagogika

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przedszkolach, placówkach i szkołach wszystkich typów.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki i tryb rekrutacji:

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!