Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych (z minimum dwuletnim stażem), zatrudnionych w ośrodkach oraz domach pomocy społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w świetlicach środowiskowych.

Program specjalizacji

(zgodny Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r.)

Szkolenie realizowane jest na podstawie zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dnia 8 maja 2013 r.

Dotychczas w zakresie specjalizacji I stopnia przeszkoliliśmy 300 pracowników socjalnych z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Program szkolenia realizowany będzie w 12 dwudniowych zjazdach (sobota – niedziela). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.

Całkowity koszt specjalizacji to 2300 zł, a egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną ok. 350 zł.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

mgr Agnieszka Żwierełło
tel: 91 424 32 11
mail: azwierello@anstwp.pl

Dokumenty do pobrania

Deklaracja specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Kwestionariusz osobowy

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt