Władze Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Władze Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Rektor_pionowy_niestandardowy

JM Rektor – prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin pok. 16

Telefon

tel. 91 424 32 11

Email

rektor@anstwp.pl

Prorektor – prof. ANS TWP dr Grażyna Leśniewska

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin pok. 18

Telefon

tel. 91 424 32 10

Email

prorektor@anstwp.pl

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Stosowanych
dr Anna Oleszak

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin pok. 18

Telefon

tel. 91 424 32 14

Email

dziekan-wnst@anstwp.pl

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Stosowanych
mgr Agnieszka Żwierełło

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin pok. 42

Telefon

tel. 91 424 32 07

Email

prodziekan@anstwp.pl

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Filii w Białymstoku ANS TWP w Szczecinie
mgr Bohdan Nowicki

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Adres

ul. Św. Rocha 8, 15-879 Białystok

Telefon

tel. +48 535 173 777

Email

rekrutacja-bialystok@anstwp.pl

KK

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Filii w Koninie ANS TWP w Szczecinie
dr Krzysztof Kupiński

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Adres

ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin

Telefon

tel. 63 249 15 15

Email

kk@anstwp.pl

Image4184 kopia

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Filii w Ostrołęce ANS TWP w Szczecinie
dr Hanna Kowalczyk

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Adres

ul. Jagiełły 5, Ostrołęka

Telefon

tel. 29 764 54 87, 510 544 458

Email

rekrutacja-ostroleka@anstwp.pl

p. o. Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Filii w Zgorzelcu ANS TWP
w Szczecinie dr Anna Oleszak

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Adres

ul. Monte Cassino 15, 70-466 szczecin

Telefon

tel. 91 424 32 14

Email

aoleszak@twp.szczecin.pl

Kanclerz – mgr Joanna Golczyk

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Adres

ul. Potulicka 16, Szczecin

Telefon

tel. +91 44 80 021

Email

agolczyk@twp.szczecin.pl

Zadzwoń do nas!