Misja Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Misja Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Misją Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin życia publicznego, społecznego i politycznego w dziedzinie nauk humanistycznych, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom oraz naszym współpracownikom, działającą w atmosferze wzajemnego zaufania. Uczelnia realizuje swą misję poprzez wysoką jakość kształcenia, której towarzyszy działalność naukowo-badawcza. Współdziałamy z ośrodkami akademickimi w Polsce, placówkami edukacyjnymi i instytucjami życia gospodarczego na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt