Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

O studiach
Program dwusemestralnych studiów ma na celu przygotowanie obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania podmiotami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia. W pełni spełnia wymagania zawarte w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa z dnia 29 grudnia 2021 r.

Cel studiów
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego oraz zarządzania operacyjnego we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonalnych podmiotów medycznych bez względu na ich formę organizacyjno-prawną.
Nowoczesne metody i narzędzia zarządcze mają pomóc absolwentom programu efektywnie zarządzać procesem rozwoju oraz restrukturyzacji podmiotów medycznych oraz skutecznie poruszać się po sektorze ochrony zdrowia na poziomie centralnym i samorządowym.
Uczestnicy rozwiną również swoje kompetencje społeczne w zakresie zarządzania zespołem, zmianą, negocjacji oraz przywództwa.

Adresaci
Studia skierowane są do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.
Ukończenie studiów MBA uprawnia absolwentów do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek i instytucji komunalnych.

Czas studiów:

  • 3 semestry
  • spotkania odbywają się raz w miesiącu w systemie sobota/niedziela w formie hybrydowej

Opłaty:

  • 13 000 zł (za 3 semestry)

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!