Zaproszenie na trzecią serię seminariów – 10.03.2023r.

Zaproszenie na trzecią serię seminariów – 10.03.2023r.

Szanowni Państwo,
JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz
mają przyjemność zaprosić Państwa na trzecią w 2023 roku serię seminariów z cyklu:

„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”, która zaplanowana jest w dniu 10.03.2023r.

 
Seminaria odbędą się w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams. Współorganizatorem pierwszego spotkania jest Katedra Socjologii Ogólnej UKSW i Zakład Myśli Społecznej UKSW.

Poniżej przedstawiamy ramowy plan trzeciej serii seminariów oraz linki do spotkań.

10.03.2023 (piątek) godz. 10.00 – 12.00
1. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki – otwarcie serii seminariów
2. dr Marcin Zarzecki „Jak badać świat/światy społeczne? Metodologicznie implikacje realizmu krytycznego Margaret S. Archer dla poznania empirycznego
3. Dyskusja
Link do spotkania:
 

10.03.2023 (piątek) godz. 15.00 – 17.00

1. prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – otwarcie spotkania
2. prof. Krzysztof Wieczorek, Mateusz Tofilski  „Fenomenologia jako możliwa inspiracja realizmu krytycznego”
3. Dyskusja
Link do spotkania:

Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność w dniu 10.03.2023 r. prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 08.03.2023 r. na adres e-mail: katedra-rk@anstwp.pl 

Kolejna seria seminariów zaplanowana została w dniach  20-21.04.2023.
Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich wydarzeniach!!!
Przedstawiamy sylwetkę głównych prelegentów:
prof. Krzysztof Wieczorek – profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Logiki i Metodologii  Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1990-91 był stypendystą KAAD we Freiburgu (opiekun: prof. B.Casper). Habilitował się na UŚ w 1994: Levinas a problem metafizyki. Autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik międzynarodowych konferencji. Współpracuje z kilkoma instytucjami naukowymi w Niemczechb(Mühlheim/Ruhr, Freising bei München), Czechach (Ołomuniec) i Słowacji (Bratysława, Bańska Bystrzyca). Interesuje się epistemologią, filozofią dialogu, historią fenomenologii, filozofią kultury, aksjologią, filozofią wychowania. Od 2003 prowadzi międzyuczelniane seminarium interdyscyplinarne.
Wybrane publikacje:
 • Dwie filozofie spotkania. Konfrontacja myśli J.Tischnera i Nowickiego, ISBN 83-226-0298-7, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 1990, ss. 112.
 • Levinas a problem metafizyki, ISBN 83-226-0495-5, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 1992, ss. 136.
 • Wieczne powroty Fryderyka Nietzschego, ISBN 83-7132-304-2, Katowice: „Książnica” 1998, ss. 168.
 • Spory o przedmiot poznania, ISBN 83-226-1321-0, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2004, ss. 378.
 • Family in the Contemporary World. Catholic Social Teaching and Gender, Philosophy and Canon Law – Vol. 1 (Katowice 2015), s. 19-50, ISSN 2450-4955.
 • “Behold, Now Is the Acceptable Time for a Change of Heart”: a Christian Response to the Migration Problem, Philosophy and Canon Law. – Vol. 2 (Katowice 2016), s. 59-81, ISSN 2450-4955.
 • “Phase transition” between confrontation and dialogue in the light of the concept of the unity charism, Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Lublin 2016, nr 1, s. 291-317, ISSN 1733-3911.
 • Opuścić bezpieczne schronienie. Problem obcości w świetle filozofii dialogu, Ethos (Lublin) – 2017, nr 1, s. 76-103 ISSN 0860-8024.
 • Samotność bólu, ból samotności, Ethos (Lublin). – 2017, nr 4, s.19-48 ISSN 0860-8024.
 • Przestrzenie wolności : między heroizmem a konformizmem, Paedagogia Christiana (Toruń) – 2018, t. 1, s. 27-50 ISSN, 1505-6872.
 
dr Marcin Zarzecki – Absolwent Studium Generale Europa, absolwent studiów w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN, absolwent Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie. Od 2020 roku kieruje Zakładem Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW w Warszawie. Od 2014 roku kierownik Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współzałożyciel oraz wicekierownik Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW).W roku 2016 powołany przez Prezesa Rady Ministrów do Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu (instytucja nadzorująca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). Od 2019 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN. Od 2016 roku prowadzi także zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Wybrane publikacje:
 • Zarzecki M. (2020), Methodological and Theoretical Implications of Margaret S. Archer’s Critical Realism for the Concept of Social Constructionism in Interpretive Sociology, [w:] K. Śledzińska, K. Wielecki (red.), The Relational Theory Of Society, Archerian Studies vol. 2, Peter Lang Publishing Group, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien, s. 133-151.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M. (2020), Between construction and deconstruction of the universes of meaning : research into the religiosity of academic youth in the years 1988-1998-2005-2017,  Peter Lang Publishing Group. Peter Lang Publishing Group, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien, ss. 230.
 • Wiśniewski R., Kukołowicz T., Maciejczak-Kwiatkowska Z., Modzelewska M., Węglarska K., Zarzecki M. (2019), O 11 listopada pewnego roku. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym, Wydawnictwo NCK, Warszawa, ss. 266. (Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2020 w Kategorii: Historia – „Niepodległa”).
 • Wiśniewski R., Zarzecki M. (2019), (red.), E.L. Bernays, Krystalizacja opinii publicznej, Wydawnictwo NCK, Warszawa, ss. 180.
 • Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M. (2018), Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 202.
 • Zarzecki M. (2016), A continuation of the Dispute over the Method of Realistic Philosophy and Critical Realism, [w:] K. Śledzińska, K. Wielecki (red.), Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 89-104.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M. (2016), (red.), Quo vadis universitas? Diagnoza i scenariusze rozwojowe, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 259.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M., Komorowski P. (2016), (red.), 25 lat samorządności w Polsce – bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa, ss. 224.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M. (2015), (red.), Etyka katolicka a duch kapitalizmu. Etos polskich przedsiębiorców w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2014, ss. 275.
Zadzwoń do nas!