Zaproszenie na szóstą serię seminariów – 29-30.06.2023r.

Zaproszenie na szóstą serię seminariów – 29-30.06.2023r.

Szanowni Państwo,
JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz mają przyjemność zaprosić Państwa na szóstą w 2023 roku serię seminariów z cyklu:„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”, która zaplanowana jest w dniach 29-30.06.2023r.
 
Seminaria odbędą się w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Poniżej przedstawiamy ramowy plan szóstej serii seminariów oraz linki do spotkań.

29.06.2023 (czwartek) godz. 15.00 – 17.00
„Profesor Margaret S. Archer In Memoriam”
1. Wystąpienia:
prof. Krzysztof Wielecki
prof. Waldemar Urbanik
prof. Marek Rembierz
prof. Leszek Korporowicz
prof. Arkadiusz Jabłoński
prof. Janusz Mariański
prof. Pavol Dancak
2. Dyskusja
Link do spotkania:
 30.06.2023 (piątek) godz. 10.00 – 12.00
1. prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz – otwarcie spotkania
2. prof. dr hab.  Andrzej Ochocki – wystąpienie pt. „Transformacja demograficzna w Europie. Próba teoretycznego wyjaśnienia – część druga”.
3. Dyskusja
Literaturę do tego spotkania znajdą Państwo w załączniku.
Link do spotkania:
 
Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność w dniach 29-30.06.2023 r. prosimy o potwierdzenie uczestnictwa stacjonarnego do dnia 26.06.2023 r. na adres e-mail: katedra-rk@anstwp.pl 
Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich wydarzeniach!!!
Przedstawiamy sylwetkę głównych prelegentów:
prof. dr hab. Andrzej Ochocki – profesor na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW, specjalista w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie demografii. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Statystycznego, były dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz były sekretarz Generalny Rządowej Rady Ludnościowej. Współpracuje z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Zainteresowania naukowe Profesora dotyczą zagadnień związanych ze współczesnymi teoriami demograficznymi oraz zjawiskiem ubóstwa, z migracjami zagranicznymi i wewnętrznymi, z polityką ludnościową, z sytuacją społeczną rodzin, z reformą społeczną w Europie Środkowej oraz ze statystyką Kościoła katolickiego w Polsce.
Wybrane publikacje:
  • Czynniki demograficzne a moralność, [w:] Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, 2015
  • Nierówności egzystencjalne w świecie a szanse rozwojowe dzieci, [w:] Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, tom 14(1), 2016
  • Praca zawodowa kobiet jako czynnik zmiany demograficznej, [w:] Zeszyty Naukowe KUL, 1(225), 2014
  • Statystyka społeczna, [w:] Wiadomości Statystyczne, 10/2014
  • Polityka rodzinna: doświadczenia europejskie, [w:] Rodzina. Dobro uniwersalne. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. zw. dr. hab. Władysławowi Majkowskiemu, 2015
  • Nierówności społeczne we współczesnym świecie, 2015
Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Kierownik prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki
Z-ca Kierownika dr Joanna Smoluk-Stachowska
Interfaculty Department of Critical Realism
Academy of Applied Sciences of The Association For Adult Education in Szczecin
Head of The IDCR prof. UKSW Krzysztof Wielecki
Deputy Head of The ICDR Joanna Smoluk-Stachowska, PhD
Zadzwoń do nas!