Zaproszenie na piątą serię seminariów – 25-26.05.2023r.

Zaproszenie na piątą serię seminariów – 25-26.05.2023r.

Szanowni Państwo,
JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz
mają przyjemność zaprosić Państwa na piątą w 2023 roku serię seminariów z cyklu:

„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”, która zaplanowana jest w dniach 25-26.05.2023r.

 
Seminaria odbędą się w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Poniżej przedstawiamy ramowy plan piątej serii seminariów oraz linki do spotkań.

25.05.2023 (czwartek) godz. 15.00 – 17.00
1. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki – otwarcie serii seminariów

2. prof. dr hab.  Andrzej Ochocki – wystąpienie pt. „Transformacja demograficzna w Europie. Próba teoretycznego wyjaśnienia”.

3. Dyskusja
W załączniku znajdą Państwo literaturę do tego spotkania.
Link do spotkania:
 

26.05.2023 (piątek) godz. 10.00 – 12.00

1. prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz – otwarcie spotkania
2. prof. Małgorzata Bogunia-Borowska – wystąpienie pt. „Doświadczanie kryzysu – pandemia. Perspektywa fenomenologiczna”.
3. Dyskusja
Link do spotkania:
Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność w dniach 25-26.05.2023 r. prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22.05.2023 r. na adres e-mail: katedra-rk@anstwp.pl 
Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich wydarzeniach!!!
Przedstawiamy sylwetkę głównych prelegentów:
prof. dr hab. Andrzej Ochocki – profesor na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW, specjalista w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie demografii. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Statystycznego, były dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz były sekretarz Generalny Rządowej Rady Ludnościowej. Współpracuje z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Zainteresowania naukowe Profesora dotyczą zagadnień związanych ze współczesnymi teoriami demograficznymi oraz zjawiskiem ubóstwa, z migracjami zagranicznymi i wewnętrznymi, z polityką ludnościową, z sytuacją społeczną rodzin, z reformą społeczną w Europie Środkowej oraz ze statystyką Kościoła katolickiego w Polsce.
Wybrane publikacje:
 
 • Czynniki demograficzne a moralność, [w:] Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, 2015
 • Nierówności egzystencjalne w świecie a szanse rozwojowe dzieci, [w:] Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, tom 14(1), 2016
 • Praca zawodowa kobiet jako czynnik zmiany demograficznej, [w:] Zeszyty Naukowe KUL, 1(225), 2014
 • Statystyka społeczna, [w:] Wiadomości Statystyczne, 10/2014
 • Polityka rodzinna: doświadczenia europejskie, [w:] Rodzina. Dobro uniwersalne. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. zw. dr. hab. Władysławowi Majkowskiemu, 2015
 • Nierówności społeczne we współczesnym świecie, 2015

prof. Małgorzata Bogunia-Borowska – socjolog, kulturoznawca i medioznawca. Profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w tematyce socjologii codzienności, socjologii wizualnej, edukacji medialnej oraz kulturze mediów. Bada współczesne przemiany kulturowe i cywilizacyjne, w szczególności wszelkie aspekty życia w społeczeństwie konsumpcyjnym. Krytyce i analizie poddaje kulturowe treści i znaczenia kreowane na obszarze telewizji, filmu czy ogólnie kultury popularnej. W obszarze jej zainteresowań znajduje się problematyka edukacji medialnej i komunikacji. Stypendystka Fundacji Nauki na rzecz Nauki Polskiej i wielokrotna stypendystka rządu Republiki Włoskiej. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologii Wizualnej (IVSA). Stale współpracuje z Instytutem Obywatelskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Wybrane publikacje:
 • 2022 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Joanna Rzońca, Media dwudziestolecia. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • 2021 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 2020 – Katastrofy, kataklizmy, klęski. Narracje, obrazy i reprezentacje dramatycznych zdarzeń we współczesnej kulturze. „Kultura Współczesna”, nr 2, s. 10-16 [PUBLIKACJA]
 • 2019 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 382.
 • 2016 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Social Spaces and Social Relations. Peter Lang Peter Lang – Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien.
 • 2015 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 381. [rosyjskojęzyczna recenzja książki autorstwa prof. A. A. Zotova]
Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Kierownik prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki
Z-ca Kierownika dr Joanna Smoluk-Stachowska
Interfaculty Department of Critical Realism
Academy of Applied Sciences of The Association For Adult Education in Szczecin
Head of The IDCR prof. UKSW Krzysztof Wielecki
Deputy Head of The ICDR Joanna Smoluk-Stachowska, PhD

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt