Zaproszenie na piątą serię seminariów 16-17.05.2024 r.

Zaproszenie na piątą serię seminariów 16-17.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

 

 

JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik,

prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki,

prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz

 

mają przyjemność zaprosić Państwa na piątą w roku akademickim 2023/2024

serię seminariów z cyklu:

 

„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”,

które zaplanowane jest na czwartek 16.05.2024 r. w godz. 16.00-18.00.

 

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie

w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

W przypadku uczestnictwa stacjonarnego ANS TWP w Szczecinie nie zapewnia uczestnikom noclegu.

 

Poniżej przedstawiamy ramowy plan seminarium i link do spotkania.

 

 

16.05.2024 (czwartek) godz. 16.00 – 18.00

  1. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki – otwarcie seminarium
  2. prezentacja wykładu prof. Tony´ego Lawsona pt. „Professor Tony Lawson on Economics and Social Ontology”
  3. prof. dr hab. Robert Piłat (UKSW) – wystąpienie pt.: „Człowiek Szekspirowski” https://filozofia.uksw.edu.pl/node/124
  4. Dyskusja

 

Link do seminarium:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZhMDYxOWUtYzU0ZS00NzUwLWE2ZTItM2QyMDIyOTdmZGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%221b2a8e79-6ab9-4ccc-903a-42f4ec909c2b%22%7d

 

17.05.2024 (piątek) godz. 13.00 – 15.00

  1. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki – otwarcie seminarium
  2. prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz – wystąpienie pt.: „Rzeczywistość skrzeczy. Pedagogika (wobec) czasów wojny”
  3. Dyskusja

Link do seminarium:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNjZjUwMjAtNmMwNi00ZTFiLTgzZGUtMjk3MGQwN2YzMjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%221b2a8e79-6ab9-4ccc-903a-42f4ec909c2b%22%7d

 

Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność w dniu 16.05.2024 r.

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa z podaniem formy udziału (stacjonarnie/ on-line) do dnia 16.05.2024 r. na adres e-mail: katedra-rk@anstwp.pl

 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału oraz obserwowania strony internetowej naszej Akademii: https://akademiatwp.pl/

 

Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Kierownik prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki

Z-ca Kierownika dr Agata Baranowska

 

Interfaculty Department of Critical Realism

Academy of Applied Sciences of The Association For Adult Education in Szczecin

Head of The IDCR prof. UKSW Krzysztof Wielecki

Deputy Head of The ICDR Agata Baranowska, PhD

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt