Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego

Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego

Z wielką przyjemnością i z nieskrywaną dumą ogłaszamy, że decyzją JM Rektora prof. ANS TWP dr. hab. Waldemara Urbanika powołana została pierwsza na świecie Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego. Patronami Katedry zgodzili się zostać prof. Margaret S. Archer, oraz prof. Douglas Porpora, za co jesteśmy Im bardzo wdzięczni.

Szanowni Państwo,
Pracownice i Pracownicy naukowi i dydaktyczni Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,

Z wielką radością witam decyzję Jego Magnificencji, Profesora Waldemara Urbanika, powołującą Międzywydziałową Katedrę Realizmu Krytycznego. To jedna z najistotniejszych orientacji paradygmatycznych we współczesnej nauce. W Polsce może mniej znana, ale na świecie grupująca tysiące uczonych wielu specjalności, zorganizowanych wokół International Association of Critical Realism, posiadająca osobne linie wydawnicze w wielu bardzo prestiżowych domach wydawniczych na świecie oraz osobne, wysoko punktowane czasopisma. Twórcami całej orientacji są Roy Bhaskar (przedwcześnie zmarły w 2014 r.) i Margaret S. Archer, która patronuje naszej Katedrze. Podobnie jak szef  IACR, prof. Douglas Porpora.
Istnieje wiele centrów badawczych i zespołów, które przyjęły tę orientację ale w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie powstała właśnie pierwsza na świecie Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego, specjalnie poświęcona badaniom w obrębie tego paradygmatu, ciesząca się wsparciem IACR i wspomnianych uczonych.
Bez przesady można powiedzieć, że Szczecin staje się jednym z ważniejszych na świecie centrów badań i rozwoju realizmu krytycznego. Mogę tylko wyrazić szacunek dla orientacji w najnowszych trendach naukowych Jego Magnificencji i gotowości nadawania Akademii charakteru nowoczesnej i obecnej w światowych prądach intelektualnych instytucji naukowej oraz dydaktycznej. Proszę też pozwolić mi na osobiste podziękowanie Jego Magnificencji za zaufanie i powierzenia mi właśnie kierownictwa tą Katedrą. Osobno też dziękuję Pani Doktor Joannie Smoluk-Stachowskiej, iż zgodziła się być zastępczynią Kierownika Katedry.
Celem Katedry, jeśli dobrze zrozumiałem intencje Jego Magnificencji, jest  rozwijanie badań naukowych, filozoficznych, socjologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, ekonomicznych itp. odwołujących się do głównych założeń realizmu krytycznego. Chodzi też o popularyzację tej orientacji. Ważnym zadaniem jest również nawiązywanie współpracy naukowej i dydaktycznej ze środowiskiem realizmu krytycznego. Będziemy też bardzo wspierać ambicje naukowe uczonych Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie, angażując Państwa w badania, publikacje, międzynarodowe i krajowe życie naukowe, a także wspierając w ambicjach osiągania kolejnych stopni naukowych.
Dziękuję Jego Magnificencji, Profesorowi Waldemarowi Urbanikowi i zapraszam Wszystkich Państwa do współpracy.

Kierownik Międzywydziałowej Katedry Realizmu Krytycznego
w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Krzysztof Wielecki

Zadzwoń do nas!