Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego

Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego

Szanowni Państwo,
JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz
mają przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą w 2023 roku serię seminariów z cyklu:
„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”, która zaplanowana jest w dniach 12-13.01.2023r.
 
Seminaria odbędą się w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams. Współorganizatorem spotkań jest Katedra Socjologii Ogólnej UKSW i Zakład Myśli Społecznej UKSW.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, pierwszy dzień poświęcony będzie ściśle zagadnieniom związanym z nurtem realizmu krytycznego, drugi zaś swobodnie nawiązywał będzie do założeń prezentowanego kierunku.
Poniżej przedstawiamy ramowy plan pierwszej serii seminariów oraz linki do spotkań.
12.01.2023 (czwartek) godz. 15.00 – 17.00
1. JM Rektor ANS TWP prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – otwarcie serii seminariów
2. prof. Andrzej Wójtowicz – wystąpienie pt. Morfogeneza światów społecznych  i paradygmatyczne możliwości  antropologii,
3. prof. Marek Rembierz – wystąpienie pt. Odkrywanie podmiotowości i perspektywy realizmu krytycznego
4. dr Marcin Zarzecki – wystąpienie pt. Metoda i poznanie rzeczywistości społecznej w filozofii realistycznej i w realizmie krytycznym
5. Dyskusja
Tekst prof. A. Wójtowicza do spotkania znajdą Państwo w załączniku powyżej.
Link do spotkania:
 
 

13.01.2023 (piątek) godz. 9.00 – 11.00

1. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki – otwarcie spotkania
2. ks. prof. Janusz Mariański – wystąpienie pt. Przemiany religijności młodzieży polskiej
3. Dyskusja
Link do spotkania:
Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność w dniach 12-13.01.2023 r. prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10.01.2023 r. na adres e-mail: rektor@anstwp.pl 
Zapraszamy serdecznie do udziału!!!
Przedstawiamy sylwetkę prelegentów:
prof. Andrzej Wójtowicz – Profesor Katedry Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz wykładowca Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży i Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Były sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Religioznawczego
Wybrane publikacje:
 • Współczesna socjologia religii. Idee, założenia, programy, Tyczyn: WSSG
 • Socjologia religii ks. Władysława Piwowarskiego, (red:) Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, (red.)Warszawa-Tyczyn
 • Socjologia religii na Światowym Kongresie Socjologicznym w Goeteborgu 2010. Tematy i rozwinięcia, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2/236, s. 101-116
 • Efekt denominacyjny katolicyzmu polskiego, „Przegląd Religioznawczy”, Nr3/237, s. 89-104
 • Filantropia i wolontariat, czyli nowa dziedzina gospodarki, (w:) Społeczne światy wartości, A.Kolasa-Nowak, W.Misztal (red.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, s.329-343
 • Nowe środowiska i kategorie religii, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s. 33-48,
 • Kulturowa socjologia religii w perspektywie religioznawstwa porównawczego, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3, s. 33-54.
 • Religie globalne: zróżnicowanie i dynamika zmian, (w:) W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, I. Borowik (red.), Kraków: Nomos, s.21-38.
Ks. prof. Janusz Mariańskipolski socjolog specjalizujący się w socjologii moralności i socjologii religii, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  
Wybrane publikacje:
 • Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008.
 • Katolicyzm polski – ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków 2011.
 • Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001
 • Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006.
 • Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne, Lublin 2013.
 • Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Tarnów 2008.
dr hab. Marek Rembierz – profesor Uniwersytetu Śląskiego, podejmuje problematykę z zakresu filozofii (aksjologii, metafilozofii, ogólnej metodologii nauki, historii filozofii polskiej), pedagogiki (edukacji międzykulturowej, polskiej myśli pedagogicznej), nauk o kulturze i religii oraz historii nauki.
Wybrane publikacje:
 • Tropy transcendencji… Współczesne myślenie religijne wobec pluralizmu światopoglądowego i relacji międzykulturowych. Świat i Słowo 2 (12) (2014), pp. 17-50.
 • Kultura intelektualna, wątpliwości metodologiczne i refleksja metapedagogiczna w rozwijaniu teorii i praktyki edukacji międzykulturowej, Edukacja Międzykulturowa 2 (7) (2017), pp. 37-67.
 • Uczenie się pluralizmu i kształtowanie tożsamości religijnej w kontekście kulturowych i światopoglądowych odmienności–między tradycyjnym zróżnicowaniem a współczesnym pluralizmem, Politeja 46 (2017), pp. 191-237
 • Nadzieja–transcendencja–paideia. O perspektywach nadziei i pedagogii nadziei w kontekście (przekraczania) ludzkiej niedoskonałości , Świat i Słowo 14 (1) (2016), pp. 13-38.
 • O splocie problemów i badań pedagogiki specjalnej z refleksją metodologiczną, aksjologiczną i antropologiczną, Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, vol. 2 (2016), pp. 15-38.
dr Marcin Zarzecki  –  polski socjolog, statystyk, metodolog nauk społecznych i ewaluator oraz nauczyciel akademicki. Od 2014 roku kierownik Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wybrane publikacje:
 • Methodological and Theoretical Implications of Margaret S. Archer’s Critical Realism for the Concept of Social Constructionism in Interpretive Sociology, in. Śledzińska K., Wielecki K. (eds.), The Relational Theory Of Society. Archerian Studies vol. 2, Peter Lang Pub. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2020.
 • Between construction and deconstruction of the universes of meaning : research into the religiosity of academic youth in the years 1988-1998-2005-2017, współredakcja, Peter Lang Publishing Group. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2020
 • Krystalizacja opinii publicznej, redakcja naukowa, Warszawa 2019
 • Totalitaryzm w epoce postmodernizmu, współautor, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018
 • Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń, współredakcja, WWS, Warszawa 2018
 • Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych, współredakcja, Wydawnictwo KONTRAST, Warszawa 2017

Z wielką przyjemnością i z nieskrywaną dumą ogłaszamy, że decyzją JM Rektora prof. ANS TWP dr. hab. Waldemara Urbanika powołana została pierwsza na świecie Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego. Patronami Katedry zgodzili się zostać prof. Margaret S. Archer, oraz prof. Douglas Porpora, za co jesteśmy Im bardzo wdzięczni.

Szanowni Państwo,
Pracownice i Pracownicy naukowi i dydaktyczni Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,

Z wielką radością witam decyzję Jego Magnificencji, Profesora Waldemara Urbanika, powołującą Międzywydziałową Katedrę Realizmu Krytycznego. To jedna z najistotniejszych orientacji paradygmatycznych we współczesnej nauce. W Polsce może mniej znana, ale na świecie grupująca tysiące uczonych wielu specjalności, zorganizowanych wokół International Association of Critical Realism, posiadająca osobne linie wydawnicze w wielu bardzo prestiżowych domach wydawniczych na świecie oraz osobne, wysoko punktowane czasopisma. Twórcami całej orientacji są Roy Bhaskar (przedwcześnie zmarły w 2014 r.) i Margaret S. Archer, która patronuje naszej Katedrze. Podobnie jak szef  IACR, prof. Douglas Porpora.
Istnieje wiele centrów badawczych i zespołów, które przyjęły tę orientację ale w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie powstała właśnie pierwsza na świecie Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego, specjalnie poświęcona badaniom w obrębie tego paradygmatu, ciesząca się wsparciem IACR i wspomnianych uczonych.
Bez przesady można powiedzieć, że Szczecin staje się jednym z ważniejszych na świecie centrów badań i rozwoju realizmu krytycznego. Mogę tylko wyrazić szacunek dla orientacji w najnowszych trendach naukowych Jego Magnificencji i gotowości nadawania Akademii charakteru nowoczesnej i obecnej w światowych prądach intelektualnych instytucji naukowej oraz dydaktycznej. Proszę też pozwolić mi na osobiste podziękowanie Jego Magnificencji za zaufanie i powierzenia mi właśnie kierownictwa tą Katedrą. Osobno też dziękuję Pani Doktor Joannie Smoluk-Stachowskiej, iż zgodziła się być zastępczynią Kierownika Katedry.
Celem Katedry, jeśli dobrze zrozumiałem intencje Jego Magnificencji, jest  rozwijanie badań naukowych, filozoficznych, socjologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, ekonomicznych itp. odwołujących się do głównych założeń realizmu krytycznego. Chodzi też o popularyzację tej orientacji. Ważnym zadaniem jest również nawiązywanie współpracy naukowej i dydaktycznej ze środowiskiem realizmu krytycznego. Będziemy też bardzo wspierać ambicje naukowe uczonych Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie, angażując Państwa w badania, publikacje, międzynarodowe i krajowe życie naukowe, a także wspierając w ambicjach osiągania kolejnych stopni naukowych.
Dziękuję Jego Magnificencji, Profesorowi Waldemarowi Urbanikowi i zapraszam Wszystkich Państwa do współpracy.

Kierownik Międzywydziałowej Katedry Realizmu Krytycznego
w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Krzysztof Wielecki

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt