Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego

Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego

Szanowni Państwo,
JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz
mają przyjemność zaprosić Państwa na drugą w 2023 roku serię seminariów z cyklu:

„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”, która zaplanowana jest w dniach 09-10.02.2023r.

 Seminaria odbędą się w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams. Współorganizatorem spotkań jest Katedra Socjologii Ogólnej UKSW i Zakład Myśli Społecznej UKSW.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, pierwszy dzień poświęcony będzie ściśle zagadnieniom związanym z nurtem realizmu krytycznego, drugi zaś swobodnie nawiązywał będzie do założeń prezentowanego kierunku.

Poniżej przedstawiamy ramowy plan drugiej serii seminariów oraz linki do spotkań.

09.02.2023 (czwartek) godz. 15.00 – 17.00
1. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki – otwarcie serii seminariów
2. dr  Marek Woś – wystąpienie pt. „Koncepcje totalitaryzmu w literaturze socjologicznej
3. prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – wystąpienie pt: „Cztery fale redefinicji normatywnej. Szkice do pejzażu totalitaryzmu hybrydowego”.
4. prof. Pavol Dancák – wystąpienie pt. „ Refleksja nad totalitaryzmem w filozofii Radima Palouša jako przyczynek do metateorii opartej na filozofii (Reflection on totalitarianism in Radim Palouš’s philosophy as a contribution to a metatheory based on philosophy)”
5. Dyskusja
Link do spotkania:
 

10.02.2023 (piątek) godz. 10.00 – 12.00

1. prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – otwarcie spotkania
2. dr Marek Woś – wystąpienie pt. „Socjologiczny sens pojęcia moralności”
3. ks. prof. Janusz Mariański – wystąpienie pt „Kłopoty” z pojęciem moralności w socjologii.
4. prof. Pavol Dancák – wystąpienie pt. „Ethos i granica jako przesłanki świata społecznego (Ethos and boundary as premises of the social world)”
5. prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz – wystąpienie pt. „”Socjologia dygnitatywna Janusza Mariańskiego w kontekście kwestii antropologicznej krytycznego realizmu
6. Dyskusja
Literaturę do spotkania (publikacja prof. J. Mariańskiego pt. „Pluralizm społeczno-kulturowy jako megatrend a religijność i moralność” ) znajdą Państwo  w załączniku.
Link do spotkania:

Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność w dniach 09-10.02.2023 r. prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 08.02.2023 r. na adres e-mail: rektor@anstwp.pl 

Kolejna seria seminariów zaplanowana została na dzień 10.03.2023.
Wstępny harmonogram seminariów:
10.03.23r, godz. 10.00-12.00 dr Marcin Zarzecki „Jak badać świat/światy społeczne? Metodologicznie implikacje realizmu krytycznego Margaret S. Archer dla poznania empirycznego.
10.03.23, godz. 15.00-17.00 prof. Krzysztof Wieczorek, Mateusz Tofilski „Fenomenologia jako
możliwa inspiracja realizmu krytycznego”
Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich wydarzeniach!!!
Przedstawiamy sylwetkę głównych prelegentów:
prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – polski socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie socjologii, JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.  Zainteresowania naukowe profesora to bezrobocie i jego implikacje społeczno-kulturowe, transformacja rynku pracy, zbiorowe i indywidualne konteksty zmiany systemowej w Polsce, polityka społeczna, zagadnienie podmiotowości jednostki wobec zmieniających się uwarunkowań systemowych, problematyka zróżnicowań regionalnych procesów przeobrażeń struktur społecznych. Kierował kilkudziesięcioma projektami badawczymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Wybrane publikacje:
 • Analiza, diagnoza i prognoza rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski po sierpniu 1980 roku, 2000
 • Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście, 2002
 • Prognoza popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności, 2006
 • Problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Czy demokracja potrzebuje public relations?, 2007
 • Elity polityczne III RP i ich elektoraty, 2008
 • Pamięć stanu wojennego. Strażnicy i więźniowie niepamięci, 2010
 • Kryzys definiensu regionalizmu? 2014
 • Strategie dostosowawcze bezrobotnych w okresie zmiany systemowej w Polsce. Studia nad zbiorowością bezrobotnych Szczecinka 1993-2016,
 
Ks. prof. Janusz Mariańskipolski socjolog specjalizujący się w socjologii moralności i socjologii religii, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Wybrane publikacje:
 • Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008.
 • Katolicyzm polski – ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków 2011.
 • Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001
 • Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006.
 • Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne, Lublin 2013.
 • Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Tarnów 2008.
Zadzwoń do nas!