Informacja o piątym seminarium z cyklu „Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”

Informacja o piątym seminarium z cyklu „Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”

Szanowni Państwo,

 

JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz mają przyjemność zaprosić Państwa na piąte seminarium z cyklu:

„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”, które zaplanowane jest na 29.06.2022 r. (środa) w godz. 16.00-17.30.

 

Poniżej przedstawiamy ramowy plan seminarium i link do spotkania.

Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22.06.2022 r. na adres e-mail: prorektor@anstwp.pl

Ramowy program piątego seminarium pt: „Nowy totalitaryzm XXI wieku. Z perspektywy realizmu krytycznego”

godz. 16.00 – 17.30

 1. JM Rektor ANS TWP prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – otwarcie seminarium
 2. Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – wystąpienie pt. „Nowy totalitaryzm XXI wieku. Koncepcja teoretyczna ks. prof. Piotra Mazurkiewicza i jej aktualny kontekst”
 3. Dyskusja

Link do seminarium:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMaQjd5IGpbRIhSWm8qee2P6XHmdaKYRh-44mjwuaHhE1%40thread.tacv2/1653901108097?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%22ed925829-02b1-416b-85ad-da8d59f11899%22%7d

 

Przedstawiamy sylwetkę prelegenta:

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – Profesor nauk społecznych, Kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008–2012.

Zainteresowania badawcze Księdza Profesora skupiają się wokół tematów Religii i polityki –  stosunki państwo-Kościół w państwie demokratycznym; Integracji europejskiej – aspektów kulturowych, religijnych i aksjologicznych;Totalitaryzmu oraz przemocy i sposobów na jej unikanie w polityce.

Wybrane publikacje:

Mazurkiewicz P., Ptaszek R. T., Młyńczyk Ł., Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2019, ss. 175.

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 202 (Plus: Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki

M., Totalitariannism in the Postmodern Age, A Summary of the Report on Young People’s Attitudes to Totalitarniasm, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018).

Mazurkiewicz P., Cathegory of progress in the Catholic social doctrine, w: M. Jevtić, M. Veković (eds.), Politology of religion. Biannual conference 2018. Conference proceedings, Center for Study of Religion and Religious Tolerance University of Belgrade – Faculty of Political Sciences, Belgrade 2019, s. 257-280.

Mazurkiewicz P., Non-discrimination Policy in the Context of the European Union, w: J.F. Adolphe, R.L. Fastiggi (eds), Equality and Non-discriminarion. Catholic Roots, Current Challenges, Pickwick Publications, Eugene, Oregon, 2019, s. 76-103.

Mazurkiewicz P., Wolny umysł w zniewolonym świecie, w: John Paul II Memorial Lectures, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2018, s. 211-239.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z planowanym cyklem seminariów pt.

Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego.

Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych) wyjaśniamy:

 1. Seminaria będą odbywały się w trybie hybrydowym – uczestnictwo stacjonarne lub zdalne.
 2. Spotkania będą odbywały się co miesiąc. Szczegółowy kalendarz będzie przesłany po uzgodnieniach z uczestnikami seminarium.
 3. Spotkania będą się toczyć w języku polskim (wystąpienia będą tłumaczone, choć mechanicznie, z wszystkimi tego konsekwencjami dla jakości).
 4. Seminaria poświęcone będą:
 • Prezentacji głównych założeń realizmu krytycznego – profesor Douglas Porpora, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW dr hab. ks. Artur Wysocki, dr Monika Bukowska.
 • Kwestii podmiotowości indywidualnej i zbiorowej z perspektywy realizmu krytycznego – profesor Margaret S. Archer, profesor Douglas Porpora, prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki.
 • Prezentacji dorobku i zainteresowań uczestników seminariów.
 • Głównym problemom podmiotowości indywidualnej i zbiorowej:

kwestie filozoficzne, socjologiczne, pedagogiczne, psychologiczne, antropologiczne, kulturoznawcze oraz ekonomiczne – projektowanie tematyki ekonomicznej: profesor Paul Dembiński – Observatoire de la Finance, Université de Friburg, Universita Cattolica del Sacro Cuorein Milano; profesor Wiesław Gumuła – Uniwersytet Jagielloński, Departament Analiz Ekonomicznych Narodowy Bank Polski;  prof. Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pontifical Academy of Social Sciences.

 

W trakcie seminariów przewidywane są wystąpienia, prezentacje, dyskusje panelowe oraz spontaniczne.  Liczba spotkań, tematyka wystąpień oraz czas ich trwania będą uzgadniane indywidualnie z uczestnikami. Planowane są publikacje wystąpień i referatów w wydawnictwach w języku polskim i angielskim, w miarę zgłoszeń i możliwości (w wysoko punktowanych wydawnictwach).

 

prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik,

prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki,

prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt