Zaproszenie na seminarium z udziałem doradcy Prezydenta RP w dniu 20.12.2022

Zaproszenie na seminarium z udziałem doradcy Prezydenta RP w dniu 20.12.2022

Szanowni Państwo,
W imieniu JM Rektora ANS TWP prof. ANS TWP dr. hab. Waldemara Urbanika z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do stacjonarnego udziału w Seminarium naukowym pt. „Młodzież w techno-pułapce – czy patriotyzm jest skończony?”, które odbędzie się w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Młodzież 4.0” w dniu  20.12.2022 roku w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w godzinach 10.00 – 13.00.
W ramach seminarium wykład wygłosi prof. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Po wykładzie przewidziano czas na dyskusję.
Seminarium będzie miało formułę hybrydową – stacjonarnie odbywać się będzie w budynku Uczelni przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie oraz on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.
Link do rejestracji na wydarzenie:
Z uwagi na limit miejsc, chęć uczestnictwa stacjonarnego należy potwierdzić do dnia 17.12.2022 roku na adres e-mail: mlodziez4zero@anstwp.pl
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!!!
Andrzej Janusz Zybertowicz – polski socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych. Odbywał staże badawcze na uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbor. Brał udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach. Wygłaszał wykłady w Australii, Belgii, Czarnogórze, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii.
W latach 2003 – 2006 był członkiem Komitetu Naukoznawstwa a od roku 2014 jest członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, zwłaszcza zakulisowych wymiarów życia społecznego oraz socjologii wiedzy.
Wybrane publikacje:
  • Cyber kontra real. Cywilizacja w techno-pułapce
  • Privatizing the Police–State: The case of Poland (wraz z M. Łoś)
  • W uścisku tajnych służb: Upadek komunizmu i układ post–nomenklaturowy;
  • Przemoc i poznanie: Studium z nie–klasycznej socjologii wiedzy;
  • Pociąg do Polski. Polska do Pociągu;
  • III RP: Kulisy systemu (rozmowa J. Lichockiej);
  • Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat;
  • Państwo Platformy: Bilans zamknięcia (wraz z R. Sojakiem i M. Gurtowskim).

MŁODZI 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy realizowany w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021 – 2023.

W ramach projektu  przebadamy 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców. Celem badań jest sportretowanie młodego pokolenia Polaków w następujących obszarach: 

Obszar JA – JA, czyli portretowanie samego siebie – autoportret i samoocena młodzieży w różnorodnych obszarach i aspektach życia społecznego.  

Obszar JA – Dom – Rodzina – Rówieśnicy, podejmiemy próbę identyfikacji relacji interpersonalnych młodego człowieka w jego najbliższym otoczeniu, czyli w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych. Nie pominiemy także relacji młodych ludzi w cyberprzestrzeni.

Obszar JA – Szkoła – Środowisko lokalne – miejsce pracy, obejmował będzie zagadnienia związane z opisem sytuacji szkolnej, społecznej, zawodowej młodego pokolenia Polaków oraz replikacji strategii życiowych, wyborów politycznych i  aktywności zawodowej.  

Obszar JA – Ojczyzna, Świat, Ludzkość, Matka Ziemia, to problematyka skoncentrowana wokół młodzieńczego zaangażowania w rozliczne i zróżnicowane aspekty „świata globalnego”. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, wokół jakich kontekstów wymiaru życia społecznego koncentruje się aktywność młodych ludzi. 

  

Zorganizujemy 6 ogólnopolskich konferencji projektowych transmitowanych na żywo w Internecie, podczas których prezentować będziemy dotychczasowe wyniki badań!

Wśród prelegentów będą m.in. prof. Margaret Archer (University of Warwick, UK) oraz prof. Douglas Porpora (Drexel University Philadelphia, USA)

 

Wydamy 7 publikacji projektowych, w tym raporty badawcze

Upowszechnimy wyniki naszych badań za pomocą dedykowanej projektowi stronie internetowej oraz kanału YouTube.

 

Strona internetowa programu: https://mlodziez4zero.pl  

Kontakt:

dr Joanna Smoluk-Stachowska

mail: mlodziez4zero@anstwp.pl

Zadzwoń do nas!