Zaproszenie na III Interdyscyplinarną Konferencję Profesjonalizacja w zawodzie 25.05.2023 r.

Zaproszenie na III Interdyscyplinarną Konferencję Profesjonalizacja w zawodzie 25.05.2023 r.

Szanowni Państwo,

 

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału

w III edycji INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ nt.:  „PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE”, zaplanowanej na czwartek 25 maja 2023 r.

Konferencja organizowana jest we współpracy ze:

  • Szczecińskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
  • Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Fakt ten wpływa na możliwość zapoznania się uczestników z bardzo szeroką tematyką.
Każdy z uczestników ma sposobność odnalezienia dziedziny która go zainteresuje dokonując wyboru odpowiedniego panelu warsztatowego.
Celem Konferencji jest prezentacja sposobów doskonalenia procesów i umiejętności stosowanych w omawianych zawodach, które pozwalają na osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. W obradach uczestniczą zarówno pracownicy naukowi, studenci, jak i przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja odbywa się z użyciem formularza on-line do dnia 10 maja 2023 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie informujemy, że o możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:   Link do formularza zgłoszeniowego

PROGRAM KONFERENCJI:

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

10.00-10.15 – Otwarcie Konferencji. Powitanie uczestników.
10.15-10.45 – I wykład nt. Wartość zdrowia w życiu człowieka  –  dr Kinga Michnik, Uniwersytet Szczeciński.
10.45-11.15 – II wykład nt. Profesjonalizacja i tożsamość. Wymiar psychosocjologiczny – prof. UKSW Krzysztof Wielecki – Kierownik Międzywydziałowej Katedry Realizmu Krytycznego Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.
11.15-11.30 – przerwa – przejście uczestników Konferencji do paneli roboczych

 

CZĘŚĆ REALIZOWANA W PODZIALE NA TEMATYCZNE GRUPY WARSZTATOWE:

11.30 –  rozpoczęcie paneli roboczych (do wyboru):

Panel 1: Profesjonalizacja w zawodzie  psychologa/pedagoga:

11.30-13.00  Uzależnienie to nie wyrok. Pomoc uzależnionym i ich rodzinom – rola ruchów samopomocowych. Warsztat z udziałem członków Wspólnoty AA, SA i AL-Anon,

Prowadząca: mgr Teresa Lipko – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Panel 2: Profesjonalizacja w zawodzie  pracownika służb bhp:

11.30-13:00 Wypadki w zakładach pracy i procedury z nimi związane z punktu widzenia ZUS – Prowadząca: mgr Żaneta Piątek – Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

Panel 3: Profesjonalizacja w zawodzie kryminologa i pracownika służb mundurowych

11.30-13.00 Jak wpadają szpiedzy? W jaki sposób demaskowano szpiegów w PRL – Prowadzący: dr Paweł Skubisz, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

Organizatorzy Konferencji

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

tel. 91 424 32 14

konferencja@anstwp.pl

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt