Studiuj w Akademii! Hавчання в Aкадемії

Studiuj w Akademii! Hавчання в Aкадемії

Od dnia 28 marca 2022 roku
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
rozpoczyna proces przyjmowania obywateli z Ukrainy na studia.
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy
przyjęcie na studia będzie odbywało się według uproszczonej procedury.
Decyzją Władz Uczelni studia będą nieodpłatne,
a stypendium na pokrycie kosztów czesnego Uczelnia wypłaci ze środków własnych.
Zapraszamy wszystkich chętnych obywateli Ukrainy
do siedziby Uczelni przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie
lub kontakt telefoniczny pod numerem (91) 424 32 01
oraz na stronę www.akademiatwp.pl

JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt