Nagrody Prezydenta

Nagrody Prezydenta

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową. Rusza nabór wniosków

Na autorów najlepszych prac naukowych czekają nagrody finansowe. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lipca i potrwa do końca miesiąca.

Jakie prace mają szansę na nagrody? Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione
na szczecińskich uczelniach w tym roku akademickim lub w roku poprzednim. Ważna jest także ocena – pod uwagę brane będą rozprawy ze stopniem wyższym niż dobry.

Nagrody są przyznawane w czterech dziedzinach:

 • nauki ścisłe i przyrodnicze;
 • nauki humanistyczno-społeczne;
 • nauki inżynieryjno-techniczne;
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

W Szczecinie jest bardzo dużo młodych, przebojowych i utalentowanych osób. Wśród nich są na pewno absolwenci uczelni, którzy stanowią przyszłość Szczecina. Chcemy docenić ich kreatywne podejście i trud, który włożyli w pisanie pracy naukowej – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina – Wiem, że dobra praca to efekt wielu wyrzeczeń i odpowiedniego pomysłu. Mam nadzieję, że przyznane wyróżnienie będzie dodatkową motywacją do dalszych działań.  

W wyborze najlepszych prac wspierać będzie powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród, która przyjrzy się wszystkim zgłoszeniom i oceni je w każdej z dziedzin. Wynik tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone do końca października.

Na jakich warunkach można przesłać prace. Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:

 • zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;
 • dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych;
 • pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona,
  za zgodą autora/autorów prac;
 • zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry;
 • walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;
 • niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z ich wdrożenia;
 • są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego (w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);
 • w przypadku prac o charakterze architektonicznym, dotyczą ważnych zagadnień z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową i wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://stypendia.szczecin.eu/. Wnioski można składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście – w Urzędzie Miasta Szczecin.

Nabór potrwa do 31 lipca 2022.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt