INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA nt.:  „PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE”

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA nt.:  „PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE”

Szanowni Państwo,

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ nt.:  „PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE”, zaplanowanej na dzień: 26 maja 2022 r.

Konferencja organizowana jest we współpracy ze:

 • Szczecińskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
 • Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Fakt ten wpływa na możliwość zapoznania się uczestników z bardzo szeroką tematyką. Każdy z uczestników ma sposobność odnalezienia dziedziny która go zainteresuje dokonując wyboru odpowiedniego panelu warsztatowego. Celem Konferencji jest prezentacja sposobów doskonalenia procesów i umiejętności stosowanych w omawianych zawodach, które pozwalają na osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. W obradach uczestniczą zarówno pracownicy naukowi, studenci, jak i przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja odbywa się z użyciem formularza on-line do dnia 20 maja 2022 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie informujemy, że o możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:  Link do formularza zgłoszeniowego

 

Komitet Naukowy Konferencji:

 1. Dr Grażyna Leśniewska – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ANS TWP w Szczecinie – przewodniczący
 2. Dr Anna Oleszak – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych ANS TWP, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Szczecinie, Wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Odział w Szczecinie  -wiceprzewodniczący
 3. Dr hab. prof. ANS TWP Waldemar Urbanik – Rektor ANS TWP w Szczecinie, Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 4. Dr hab. prof. ANS TWP Czesław Plewka – ANS TWP w Szczecinie
 5. Dr hab. prof. US Anna Pluta – Uniwersytet Szczeciński
 6. Jerzy Gołda – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Szczecinie
 7. Dr Lidia Kłos – Uniwersytet Szczeciński
 8. Dr Kinga Michnik – Uniwersytet Szczeciński
 9. Dr Beata Skubiak – Uniwersytet Szczeciński
 10. Mgr Barbara Pick – sekretarz

 

Kontakt:

Sekretarz Konferencji: mgr Barbara Pick  – tel. 91 424 32 14, konferencja@anstwp.pl

Obsługa informatyczna: mgr Marcin Zieliński – tel. 91 424 32 21, mziel@anstwp.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

9.00-9.15 – Otwarcie Konferencji. Powitanie uczestników.

9.15-9.45 – I wykład nt. Kierowanie własnym rozwojem zawodowym – dr hab. prof. ANS TWP Czesław Plewka (ANS TWP w Szczecinie)

9.45-10.15 – II wykład nt.  Profesjonalizacja w zawodzie a styl życia  –  dr Kinga Michnik (Uniwersytet Szczeciński)

10.15-10.30 – przerwa – przejście uczestników Konferencji do paneli roboczych

 

CZĘŚĆ REALIZOWANA W PODZIALE NA TEMATYCZNE GRUPY WARSZTATOWE:

10.30 –  rozpoczęcie paneli roboczych

 

Panel 1: Profesjonalizacja w zawodzie  psychologa:

11.00-13.00 Muzykoterapia jako forma psychoterapii i psychoedukacji – mgr Marta Baranowska

Panel 2: Profesjonalizacja w zawodzie  pracownika służb bhp:

10.30-11:45 Systemy zarządzania BHP w świetle zróżnicowanych postaw pracowniczych – mgr Maciej Stachowski

Panel 3: Profesjonalizacja w zawodzie  pracownika socjalnego:

10.30-11.45 Motywacja klienta pomocy społecznej do zmiany w pracy socjalnej – sztuka zadawania właściwych pytań – mgr Iwona Klimowicz

Panel 4: Profesjonalizacja w zawodzie  pedagoga:

10.30-12.00 Jak sprawić, żeby dziecko poprawnie i pięknie mówiło, czyli profilaktyka logopedyczna  – dr Jolanta Wróbel

Panel 5: Profesjonalizacja w zawodzie kryminologa i pracownika służb mundurowych

10.30-11.15 Rola i zadania sądów w Polsce – dr Joanna Wieczorkiewicz-Kita

11.15-12.00 Profesjonalizacja funkcjonowania policji kryminalnej – insp. Grzegorz Napiórkowski

 

Organizatorzy Konferencji

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Zadzwoń do nas!