Inauguracja 2022/23

Inauguracja 2022/23

Jego Magnificencja Rektor i Senat

Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

mają zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa

na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023,

która odbędzie się 6 października 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00,

przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie, sala 22-24.

Wykład inauguracyjny pt. ,, How does the Social Order Influence Human Agency?
Reflexivity as the Mediating Mechanism between Structure and Agency”

wygłosi Pani Profesor Margaret S. Archer Centre d’Ontologie Sociale
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

Zadzwoń do nas!