IBUK LIBRA 2023-2024

IBUK LIBRA 2023-2024

Książki w Ibuk Librze dostępne dla ANS TWP  do 30 listopada 2024. Zobacz wykaz:

WYKAZ KSIĄŻEK IBUK LIBRA NA ROK AKAD. 2023/2024

Lp. Tytuł Publikacji
1 22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem
2 50 idei, które powinieneś znać. Psychologia
3 50 wielkich mitów współczesnej psychologii
4 ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego
5 ABC narcyza
6 Aby być sobą
7 ADHD – prawie normalne życie
8 Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami
9 Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego
10 Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych
11 Arteterapia w twórczym rozwoju
12 Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
13 Autyzm
14 Autyzm u dzieci. Wiedza kliniczna
15 Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice
16 Badania fokusowe
17 Badania jakościowe t.1
18 Badania jakościowe t.2
19 Badania jakościowe w naukach społecznych
20 Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka
21 Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku
22 Bezpieczeństwo uczestników interakcji Kiedy słowo jest bronią
23 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki
24 BHP – obowiązki pracodawców
25 BHP Obowiązki pracodawców
26 BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z
27 Bioetyka, t. 1. Medycyna na granicach życia
28 Bioetyka, t. 2. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej
29 Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt
30 Biologiczne podstawy psychologii
31 Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji
32 Carl G. Jung w pigułce
33 Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym
34 Ciemna triada osobowości w środowisku pracy. Perspektywa interakcyjna
35 Coaching i mentoring
36 Człowiek istota społeczna. Wydanie nowe
37 Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne
38 Depresje u kobiet
39 Depresje u mężczyzn
40 Depresje u osób młodych
41 Diagnostyka pedagogiczna
42 Diagnoza psychologiczna
43 Diagnoza w psychoterapii par. Tom 1. Diagnoza par w różnych podejściach
44 Diagnoza w resocjalizacji
45 Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych
46 Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym
47 Dydaktyka Podręcznik akademicki
48 Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych
49 Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji
376 Dynamika emocji. Teoria i praktyka
50 Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości
51 Dyskusja o nauczycielu
52 Dzieci z upośledzeniem umysłowym w środowisku szkolnym. Refleksje nauczyciela
53 Dziecięce doświadczenia ADHD Tom 1-2
54 Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera
55 Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
56 Edukacja zdrowotna
57 Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej
58 Emocje relacje empatia w wieku dojrzałym
59 Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego
60 Ergonomia. Projektowanie–diagnoza–eksperymenty
61 Etyka zawodu psychologa
62 Etyka życia codziennego
63 Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
64 Ewolucyjna psychologia osobowości.
65 Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii
66 Geny
67 Historia filozofii Tom 1
68 Historia filozofii Tom 2
69 Historia filozofii Tom 3
70 Historia polskiej myśli psychologicznej
71 Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka
72 Inteligencja emocjonalna. Zrozumieć emocje. Praktyka i ćwiczenia
73 Interwencja kryzysowa Wybrane zagadnienia
74 Ja i procesy samoregulacji Różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi
75 Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem?
76 Jak się uczymy?
77 Jak uczy się mózg
78 Jak uczyć uczenia się
79 Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
80 Kliniczna psychologia sądowa
81 Kodeks karny
82 Kodeks postępowania karnego
83 Kodeks postępowania karnego. Komentarz
84 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
85 Kodeks pracy 2022 Przepisy dla praktyków. Planowane zmiany
86 Kodeks pracy z komentarz
87 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
88 Kodeks wykroczeń sierpień 2021
89 Kompendium ortopedii
90 Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela
91 Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
92 Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym
93 Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka
94 Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym
95 Komunikacja człowieka z maszyną. Komputerowe modelowanie kompetencji językowej
96 Komunikacja międzyludzka. Słuchaj, mów, obserwuj
97 Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej
98 Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją – konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
99 Konflikty między ludźmi
100 Korelaty wypalenia zawodowego u nauczycieli w Polsce i Anglii
101 Krótka historia psychologii
102 Krótki kurs. Pamięć
103 Krótkie wykłady. Genetyka
104 Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym
105 Kryminalistyka
106 Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok
107 Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych
108 Kryminologia
109 Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych
110 Księga zdrowia mózgu
111 Kultura bezpieczeństwa pracy. Rozwój w warunkach cywilizacyjnego przesilenia
112 Kultura narcyzmu
113 Kultura popularna i tożsamość młodzieży
114 Last Minute Prawo karne 2022
115 Last minute proces karny maj 2021
116 Let’s Talk About It. Relacje, płeć oraz seks – czyli wszystko, o czym chcesz pogadać, a nie wiesz jak
117 Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne
118 Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej.
119 Lustracja jako zwierciadło
120 Materiały wizualne w badaniach jakościowych
121 Meandry bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
122 Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego
123 Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz
124 Mediacje. Teoria i praktyka
125 MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
126 Metodologia badań psychologicznych
127 Metodologia badań społecznych
128 Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii
129 Metody i techniki badań pedagogicznych
130 Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym
131 Męska depresja
132 Mistrzowie psychologii wobec wyzwań współczesności
133 Mosty zamiast murów
134 Mózg a zachowanie
135 Mózg. Co każdy powinien wiedzieć
136 Narkotyki i dopalacze
137 Narkotyki i narkomania
138 Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne. Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka
139 Narkotyki i środki zastępcze
140 Narkotyki w więzieniach
141 Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne. Co warto wiedzieć? Jak chronić dzieci i młodzież
142 Narracyjna terapia więzi
143 Natura stresu
144 Naucz mnie robić rzeczy samodzielnie
145 Nauczyciel i uczeń we współczesnej szkole
146 Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej
147 Nauczyciel wczesnej edukacji
148 Negocjacje
149 Negocjacje i komunikacja
150 Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
151 Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji
152 Neuronauka o podstawach człowieczeństwa
153 Neuronauka poznawcza
154 Neuronauka poznawcza
155 Neuronauka społeczna. Wprowadzenie
156 Neuropsychologia
157 Neuropsychologia intencjonalnego działania
158 Neuropsychologia kliniczna
159 Neuropsychologia kliniczna dziecka
160 Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości
161 Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t. 1
162 Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t. 2
163 Nie znam Cię i inne bajki profilaktyczne
164 Nowa Hematologia. Zagadnienia wybrane
165 Nowe kierunki w kryminologii
378 Nowe perspektywy teorii socjologicznej
166 Nowe wyzwania profilaktyki
167 O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju
168 O polityce przemocy
169 O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem a praktyką
170 O tak zwanych prawdach względnych
171 O zachowaniu i rozwoju człowieka
172 Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik
173 Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki
174 Ocena ryzyka zawodowego
175 Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej
176 Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej
177 Od bondingu do implantoprotetyki Część 1
178 Opiniowanie sądowo-psychologiczne
179 Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
180 Osobowość i charakter
181 Otoczeni przez idiotów
182 Otoczeni przez narcyzów
183 Pedagogiczne skutki karania kryminalnego w Polsce
377 Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki
184 Pedagogika ogólna
185 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty
186 Pedagogika przedszkolna z metodyką
187 Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1
188 Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2
189 Po co światu psychoterapia
190 Podstawy dydaktyki
191 Podstawy kształcenia ogólnego
192 Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów uczelni ekonomicznych
193 Podstawy statystyki dla socjologów Tom 1 Opis statystyczny
194 Podstawy statystyki dla socjologów Tom 2 Zależności statystyczne
195 Podstawy statystyki dla socjologów Tom 3 Wnioskowanie statystyczne
196 Pojęcie inteligencji
197 Policyjne siły specjalne w Polsce
198 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Aspekty organizacyjne i realizacyjne
199 Pomoc społeczna
200 Poradnictwo pedagogiczne
201 Poradnictwo psychologiczne
202 Poradnik operatora Koparka jednonaczyniowa
203 Poradnik operatora Koparkoładowarka
204 Poradnik operatora Ładowarka
205 Portret hybrydowy – perspektywy predykcji wyglądu nieznanego sprawcy zabójstwa
206 Poznawcze i temperamentalne wyznaczniki kryminogenezy nieletnich
207 Prace magisterskie z pedagogiki
208 Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego
209 Prawa człowieka i ludzka godność. Ochrona i aksjologia
210 Prawne i kryminologiczne aspekty paserstwa w polskim prawie karnym i wykroczeń
211 Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych
212 Prawo autorskie dla fotografów
213 Prawo karne materialne. Część ogólna
214 Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna
215 Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego tom 1
216 Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Tom 2
217 Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka
218 Profilaktyka społeczna
219 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
220 Promocja zdrowia psychicznego. Od teorii do praktyki
221 Prywatność w perspektywie zmiany społecznej
222 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli
223 Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne
224 Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne
225 Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii
226 Przestępczość zorganizowana a państwo. Wzajemne relacje i uwarunkowania
227 Przestępstwo szpiegostwa w Polsce w XX i XXI wieku. Polityka kryminalna zakres kryminalizacji uwarunkowania systemowe
228 Przywiązanie
229 Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych
230 Psychoanaliza – ziemia obiecana?
231 Psychologia coachingu
232 Psychologia człowieka dorosłego
233 Psychologia dorastania
234 Psychologia dysleksji
235 Psychologia i życie
236 Psychologia języka i komunikacji
237 Psychologia kliniczna
238 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
239 Psychologia kliniczna, t. 1
240 Psychologia kliniczna, t. 2
241 Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży
242 Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia
243 Psychologia nadmiernego jedzenia
244 Psychologia negocjacji. Między nauką a praktyką zarządzania
245 Psychologia penitencjarna
246 Psychologia poznawcza
247 Psychologia rodziny
248 Psychologia rozwoju człowieka
249 Psychologia różnic indywidualnych cech człowieka
250 Psychologia samobójstwa
251 Psychologia sądowa. Podstawy – badania – aplikacje
252 Psychologia społeczna
253 Psychologia starzenia się i starości
254 Psychologia stresu
255 Psychologia szczęścia
256 Psychologia temperamentu
257 Psychologia terroryzmu
258 Psychologia tłumu
259 Psychologia w praktyce medycznej
260 Psychologia wychowania. Wybrane problemy
261 Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacji
262 Psychologia zdrowia
263 Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza
264 Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach)
265 Psychologia zmian rozwojowych człowieka
266 Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1
267 Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2
268 Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3
269 Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4
270 Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5
271 Psychologiczne aspekty  przewlekłych chorób somatycznych
272 Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów
273 Psychologiczne wyzwania i…szanse w czasie pandemii
274 Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby
275 Psychometria Podstawowe zagadnienia
276 Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne
277 Psychoprofilaktyka w świecie zagubionych wartości
278 Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików
279 Psychoterapia dziś
280 Psychoterapia poznawczo-behawioralna
281 Psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych
282 Rehabilitacja w perspektywie twórczości
283 Relacje uczeń – nauczyciel we współczesnej szkole
284 Resocjalizacja, t. 1
285 Resocjalizacja, t. 2
286 Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne
287 Rodzina i rodzicielstwo. Trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety
288 Rodzina jako wartość
289 Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
290 Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)
291 Rozmaitości filozoficzne i inne
292 Rozmowy o rozwoju osobowym
293 Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej
294 Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci
295 Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia)
296 Rozwój w okresie dzieciństwa. Zagrożenia i zaburzenia. T.1
297 Rozwój własny nauczyciela
298 Samobójstwa. Dlaczego teraz?
299 Samobójstwo
300 Samobójstwo w kulturze dzisiejszej
301 Samoocena autentyczna – co ukrywamy sami przed sobą
302 Schizofrenia – pomysły, strategie i taktyki
303 Schizofrenia u kobiet
304 Schizofrenia u mężczyzn
305 Sekrety schizofrenii i powrót do zdrowia
306 Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej
307 Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności
308 Siedem ścieżek integracji psychoterapii
309 Sigmund Freud w pigułce
310 Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej
311 Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III
312 Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób chorych na schizofrenię paranoidalną
313 Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN
314 Słownik pedagogiki pracy i organizacji
315 Słownik psychologiczny. Leksykon ludzkich zachowań
316 Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka
317 Społeczna psychologia środowiskowa
318 Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie współczesnej rodziny
319 Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce
320 Statystyka. Od teorii do praktyki
321 Studia z neuropsychologii klinicznej
322 Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem
323 Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia
324 Syndrom Atlasa. O tych którzy byli silni zbyt długo
325 Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcy
326 Szkolenia BHP. Komentarz
327 Szkolni strzelcy. Przewidywanie i zapobieganie morderstwom
328 Sztuka mówienia
329 Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego
330 Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja
331 Środki przymusu bezpośredniego. Tom II. Poszczególne formacje
332 Świadek koronny. Ocena wiarygodności
333 Teoria wychowania w zarysie
334 Teorie emocji i motywacji
335 Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie
336 Terapia logopedyczna
337 Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja
338 Terapia zajęciowa dzieci
339 Terapia zajęciowa. Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
340 Toksyczna psychologia i psychiatria. Depresja a samobójstwo
341 Tyflopsychologia
342 Typologia komunikacji
343 Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
344 Umysł dziecka Chłonny umysł
345 Uwarunkowania gotowości do resocjalizacji
346 Uzależnienia behawioralne
347 Uzależnienia behawioralne
348 Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu
349 Uzależnienie od internetu
350 Wiktymologia
351 Wiktymologia kryminalna
352 Wiktymologia społeczna
353 Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
354 Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia
355 Współczesna psychoanaliza
356 Współczesne wyzwania bioetyki i etyki
357 Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego
358 Współpraca instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Tom I: Lokalny system pomocy rodzinie.
359 Wstęp do psychoanalizy
360 Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Przedsiębiorczość – neuroedukacja – międzykulturowość
361 Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej
362 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
363 Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
364 Zaburzenia osobowości
365 Zaburzenia psychiczne i emocjonalne
366 Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość
367 Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży
368 Zachowania kontrproduktywne w pracy
369 Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne
370 Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm
371 Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2
372 Zakazana psychologia tom 2
373 Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie
374 Zastosowanie zapisów wizualnych identyfikacji zwłok i przedmiotów w procesach wykrywczym i karnym
375 Zawód psycholog

 

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt