Akademia Szlifowania Diamentów

Akademia Szlifowania Diamentów

Rozpoczynamy kolejną edycję zajęć w ramach Akademii Szlifowania Diamentów. To propozycja spotkań dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W dniach 24 – 28 kwietnia 2023 r. zapraszamy na zajęcia:

24.04.2023 godz. 11.00 – 12.30 – w budynku Akademii
mgr Teresa Lipko: Praca penitencjarna z drugim człowiekiem przy udziale gości specjalnych ze Służby Więziennej

25.04.2023 godz. 9.00 – 10.30 – w budynku Akademii + online
mgr Elżbieta Ciuksza: Myśli sportowca a ich wpływ na cały organizm – jak możemy modyfikować własne emocje wykorzystując biofeedback

26.04.2023 godz. 11.00 – 14.00 – w budynku Akademii, tylko jedna klasa
28.04.2023 godz. 11.00 – 14.00 – w budynku Akademii, tylko jedna klasa
mgr Bogusława Bonter-Mazek: Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, traseologicznych i mikrośladów

26.04.2023 godz. 12.00 – 13.30 – w budynku Akademii + online
mgr Elżbieta Ciuksza: Jak opanowanie stresu przed zawodami wpływa na sportową walkę i osiąganie sukcesów w sporcie i życiu

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M4MWU0YTItZTA5Ny00NDk0LTk2ODctNDA5YmIwNjM5NDcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%221b2a8e79-6ab9-4ccc-903a-42f4ec909c2b%22%7d

26.04.2023 godz. 10.00-12.00 – tylko online
dr Paweł Skubisz: Jak wpadają szpiedzy? W jaki sposób demaskowano szpiegów

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQwMGJjNDUtNTRjNi00N2I5LThjNTQtZmQ5MDQ2NTI3MzM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%221b2a8e79-6ab9-4ccc-903a-42f4ec909c2b%22%7d

27.04.2023  godz. 11.00 – 14.00 – w budynku Akademii, tylko jedna klasa
28.04.2023 godz. 11.00 – 14.00 – w budynku Akademii, tylko jedna klasa
mgr Przemysław Mazek: Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, traseologicznych i mikrośladów 

Wszystkie spotkania odbywają się stacjonarnie w budynku uczelni, ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
UWAGA! Liczba miejsc na zajęcia stacjonarne jest ograniczona. Prosimy o wcześniejszy kontakt oraz o podanie liczby uczniów.

Spotkania online odbywają się za pośrednictwem platformy MSTeams.

 

Zapisy na zajęcia:

mbialas@anstwp.pl
tel. 91 424 32 31

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt