Akademia Szlifowania Diamentów

Akademia Szlifowania Diamentów

Rozpoczynamy kolejną edycję zajęć w ramach Akademii Szlifowania Diamentów. To propozycja spotkań dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W dniach 12-15.12.2022 r. odbędzie się tydzień z Akademią Szlifowania Diamentów w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Zapraszamy na zajęcia:

12.12.2022 r. PONIEDZIAŁEK

DZIEŃ Z KRYMINALISTYKĄ
g. 9:30-11:45

Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, traseologicznych i mikrośladów – warsztat 

Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży z problematyką kryminalistyki. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi techniki kryminalistycznej, pracy biegłego, identyfikacji kryminalistycznej oraz śladów kryminalistycznych. Młodzież pozna typy śladów wykorzystywanych w kryminalistyce oraz metody i cele ich badania (śladów daktyloskopijnych, fizyko-chemicznych, biologicznych w tym DNA, śladów użycia broni palnej oraz śladów entomologicznych). Istotnym elementem spotkania jest umożliwienie młodzieży nabycia wiedzy w praktyce – poprzez ćwiczenia praktyczne z ujawniania i zabezpieczania śladów.

DZIEŃ Z PEDAGOGIKĄ
g. 12:00-13:30

Dlaczego każdy z nas uczy się inaczej – wykład + online

Dlaczego każdy z nas uczy się inaczej?

Pewnych rzeczy uczymy się szybko i bez trudu, a z innymi męczymy się strasznie, i mimo, że bardzo nas interesują lub bardzo pragniemy się ich nauczyć, nie dają się pojąć. Zdarza się że ślęczymy nad książką usiłując coś zrozumieć, a zrozumienie to byłoby znacznie prostsze gdybyśmy spotkali się z kimś i przedyskutowali problem. Lub odwrotnie – uczymy się cały wieczór z kolegami i nie przynosi to żadnych rezultatów, a wystarczy, że raz przeczytamy materiał z podręcznika i rozumiemy go świetnie, a pamiętamy długo.

Każdy z nas jest inny, niby to wiemy w życiu codziennym, ale często zapominamy o tym ucząc się, a właśnie w tym procesie, jednym z najistotniejszych dla naszego rozwoju, ten truizm ma kolosalne znaczenie. Podczas wykładu wspólnie zastanowimy się co determinuje nasze uczenie się i spróbujemy poszukać najbardziej dla każdego z nas efektywnych sposobów dochodzenia do sukcesów w nauce.

 13.12.2022 r.  WTOREK

DZIEŃ Z KRYMINALISTYKĄ

g. 10:00-11:30

Praca penitencjarna z drugim człowiekiem – wykład + online

Wykład z udziałem przedstawicieli Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim z Działu Penitencjarnego i Działu Ochrony. Zostanie przedstawiona organizacja, struktura oraz funkcje Służby Więziennej i formy oddziaływań penitencjarnych: praca jako metoda resocjalizacji, resocjalizacja przez naukę, resocjalizacja przez twórczość. Jednym z zagadnień będzie specyfika programów resocjalizacji instytucjonalnej wśród zróżnicowanej społeczności więźniów. Zostanie poruszona kwestia readaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne.

g. 11:45-14:00

Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, traseologicznych i mikrośladów – warsztat 

Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży z problematyką kryminalistyki. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi techniki kryminalistycznej, pracy biegłego, identyfikacji kryminalistycznej oraz śladów kryminalistycznych. Młodzież pozna typy śladów wykorzystywanych w kryminalistyce oraz metody i cele ich badania (śladów daktyloskopijnych, fizyko-chemicznych, biologicznych w tym DNA, śladów użycia broni palnej oraz śladów entomologicznych). Istotnym elementem spotkania jest umożliwienie młodzieży nabycia wiedzy w praktyce – poprzez ćwiczenia praktyczne z ujawniania i zabezpieczania śladów.

14.12.2022 r. ŚRODA

DZIEŃ Z BHP

g. 8:30-11:00

Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztat

Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży z problematyką bezpieczeństwa, wypadków i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego. Istotnym elementem spotkania jest umożliwienie młodzieży nabycia wiedzy
w praktyce – poprzez ćwiczenia praktyczne z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantomów.

15.12.2022 r. CZWARTEK

DZIEŃ Z PSYCHOLOGIĄ

g. 10:00-11:30

Burza w mózgu nastolatka – wykład + online

Hiperemocjonalność, poszukiwanie nowości i ryzyka, walka ze schematami, poszukiwanie więzi z innymi i swojej tożsamości to wyzwania, którym sprostać musi nastolatek. To czas wielu zagrożeń, ale i ogromnych możliwości. Jak przejść przez ten czas obronną ręką? Jak wykorzystać go dobrze i nie zrobić sobie krzywdy?

Tego dowiecie się podczas wykładu, na który serdecznie zapraszamy.
Dodatkowo dowiecie się, co mówi nam neuronauka o tym burzliwym okresie i jak możemy tę wiedzę wykorzystać.

Wszystkie spotkania (poza warsztatami) odbywać się będą również online za pośrednictwem platformy MS Teams.

UWAGA! Liczba miejsc na zajęcia stacjonarne jest ograniczona. Prosimy o wcześniejszy kontakt oraz o podanie liczby uczniów.

Zapisy na zajęcia:

mbialas@anstwp.pl
tel. 91 424 32 31

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt