Akademia Szlifowania Diamentów

Akademia Szlifowania Diamentów

Rozpoczynamy kolejną edycję zajęć w ramach Akademii Szlifowania Diamentów. To propozycja spotkań dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W dniach 23 stycznia – 3 lutego 2023 r. zapraszamy na zajęcia:

KRYMINALISTYKA
Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, traseologicznych i mikrośladów – warsztat 

Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży z problematyką kryminalistyki. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi techniki kryminalistycznej, pracy biegłego, identyfikacji kryminalistycznej oraz śladów kryminalistycznych. Młodzież pozna typy śladów wykorzystywanych w kryminalistyce oraz metody i cele ich badania (śladów daktyloskopijnych, fizyko-chemicznych, biologicznych w tym DNA, śladów użycia broni palnej oraz śladów entomologicznych). Istotnym elementem spotkania jest umożliwienie młodzieży nabycia wiedzy w praktyce – poprzez ćwiczenia praktyczne z ujawniania i zabezpieczania śladów.

terminy do wyboru:
23.01.2023 r. (poniedziałek)
27.01.2023 r. (piątek)
31.01.2023 r. (wtorek)
03.02.2023 r. (piątek)

godz. 10:00-13:00

BHP – PIERWSZA POMOC
Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztat

Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży z problematyką bezpieczeństwa, wypadków i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego. Istotnym elementem spotkania jest umożliwienie młodzieży nabycia wiedzy w praktyce – poprzez ćwiczenia praktyczne z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej z użyciem fantomów.

terminy do wyboru:
24.01.2023 r. (wtorek) – godz. 10:30-13:30
30.01.2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00-12:00

KRYMINALISTYKA
Praca penitencjarna z drugim człowiekiem – warsztat

Warsztaty z udziałem przedstawicieli Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim z Działu Penitencjarnego i Działu Ochrony. Zostanie przedstawiona organizacja, struktura oraz funkcje Służby Więziennej i formy oddziaływań penitencjarnych: praca jako metoda resocjalizacji, resocjalizacja przez naukę, resocjalizacja przez twórczość. Jednym z zagadnień będzie specyfika programów resocjalizacji instytucjonalnej wśród zróżnicowanej społeczności więźniów. Zostanie poruszona kwestia readaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne.

termin:
27.01.2023 r. (piątek) – godz. 10:00-12:00

NIEBEZPIECZEŃSTWA W SIECI

Jak podczas ferii nie dać się złowić w sieci  – wykład

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zaznajomią młodzież z tematami hejtu, przestępstwa w sieci, mowy nienawiści, handlu ludźmi.

termin:
01.02.2023 r. (środa) – godz. 10:00-11:30

Wszystkie spotkania odbywają się stacjonarnie w budynku uczelni, ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.

UWAGA! Liczba miejsc na zajęcia stacjonarne jest ograniczona. Prosimy o wcześniejszy kontakt oraz o podanie liczby uczniów.

Zapisy na zajęcia:

mbialas@anstwp.pl
tel. 91 424 32 31

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt